Componisten wiki
Advertisement

Carl Verbraeken (Antwerpen-Wilrijk, 18 september 1950) is een Vlaams componist en pianist.

Leven[]

Jeugdjaren[]

Carl Verbraeken werd geboren te Antwerpen-Wilrijk als enig kind van Charles Joseph (Jos) Verbraeken (°Zwijndrecht, 16-04-1913 - †Antwerpen 24-11-2001) en Maria Ludovica (Louisa) Bouwen (°Grobbendonk, 10-06-1910 - †Borgerhout 27-10-2002). Zijn moeder beoefende de schilderkunst sedert jonge leeftijd; zijn vader, een humanioraleraar, kwam uit een muzikale en literaire familie: hij was de broer van de toendertijd bekende levensliedzanger Jan Verbraeken. en van de schrijfster Irene Van Kerckhoven-Verbraeken. De eerste maanden van zijn prille leven bracht hij door in het grootouderlijk huis te Bouwel, op de grens met Herenthout. Sedertdien is hij woonachtig te Antwerpen-Borgerhout. Na enige jaren in de basisschool Sint-Agnes te Borgerhout verkreeg hij in 1956 een speciale toelating van de dagschoolinspecteur Vloeberghs om het derde jaar lager onderwijs aan te vatten aan het Sint-Stanislasinstituut te Berchem, waar zijn vader leraar was. Hij kwam er in de gelegenheid privé-lessen piano en vanaf 1958 ook compositie te volgen bij de Vlaamse pianist Edward Goyvaerts.

Carl Verbraeken speelde op 6-jarige leeftijd zijn eerste piano-optreden met een Menuet in B van Haydn als ‘gastleerling’ tijdens een concert van de Gemeentelijke Muziekacademie van Borgerhout. In 1960 kwam hij als pianoleerling in de klas van Simone MortelmansCoolen, na 1965 in de klas van Jos Van Immerseel.. In 1963 bekwam hij het diploma van de graad van uitmuntenheid notenleer bij Jozef Delafaille en het einddiploma muziekgeschiedenis in de klas van Mevrouw Goossens-Cornelis in 1964. Zijn studies harmonie volgde hij er van 1963 tot 1968 bij directeur-componist Alfons Bervoets en kamermuziek bij de fagottist Jerôme De Meirleir. Daarna studeerde hij van 1970 tot 1973 piano in het Conservatorium van Leuven bij de vermaarde Jean Brouwers en behaalde er in 1973 een prijs van uitmuntenheid met de grootste onderscheiding en de regeringsmedaille voor piano. In hetzelfde jaar werd hij de eerstgerangschikte met een eerste prijs op de Nationale wedstrijd ‘Pro Civitate’ . In dezelfde periode bleef hij sedert 1969 solozang volgen te Borgerhout in de klas van Frans De Swert totdat de school in 1978 uit de Helmstraat verhuisde en het gebouw afgebroken werd. In deze zangklas deed hij ook veel ervaring op als zangbegeleider. In het jaar 1958 van de wereldtentoonstelling beleefde hij zijn eerste opname op de vleugel van de grote zaal van Studio 4 op het Flageyplein te Elsene met een deel uit een Sonate van Haydn. Tijdens hetzelfde jaar bezocht hij met zijn ouders Salzburg en Wenen, leerde er in een dagelijkse ‘taalbad’-cursus van één maand de grondbeginselen van de Duitse taal en bezocht -als jong toerist- een zomerdemonstratie van de operaklas van het conservatorium aldaar, hetgeen op hem een blijvende indruk maakte. Van 1960 tot 1963 werd zijn ontluikend compositietalent onder de hoede genomen van Jan Van der Linden, Raymond Schroyens en Leo Van Hoof, leraars muziek op het Sint-Stanislascollege in Berchem, waar hij als 9-jarige de middelbare school aanving. Hij behaalde er het einddiploma van de GrieksLatijnse humaniora op 15-jarige leeftijd. Daarna trok hij naar de Hogere Wetenschappelijke afdeling van het Sint-Jan-Berchmanscollege te Antwerpen om zich voor te bereiden op de toelatingsproef tot de studies voor Burgerlijk Ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven, die hij in 1967 aflegde. In datzelfde jaar had hij reeds de eerste prijs notenleer behaald met 97% aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium op de Sint-Jacobsmarkt te Antwerpen in de klas van Frits Celis. Hij was toen 16 jaar.

Carl Verbraeken als ingenieur en wetenschappelijk onderzoeker[]

Carl Verbraeken promoveerde in 1972 aan de Katholieke Universiteit van Leuven tot Burgerlijk Elektro-werktuigkundig Ingenieur richting Elektronica. Hij behaalde toen de Studentenprijs voor het beste afstudeerwerk van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging over de mobiliteit van ladingsdragers in Metaal-OxydeHalfgeleiderstucturen in zwakke inversie. In 1976 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot Doctor in de Toegepaste Wetenschappen o.l.v. Prof.Dr.Ir. Roger J.J. Van Overstraeten aan het laboratorium Fysica en Elektronica van de Halfgeleiders (voorloper van het huidige IMEC) op het proefschrift “De JIGFET, eigenschappen en toepassingen” . Hiervoor verrichtte hij verscheidene studiereizen in o.a. de USSR en de Verenigde Staten van Amerika, alwaar hij kennis maakte met vooraanstaande wetenschappers en grondleggers van de industrie der micro-elektronica zoals Hermann Gummel en Andrew Grove. Aan de Leuvense Universiteit volgde hij tevens aanvullende colleges Kernwetenschappen bij prof. Lieven Van Gerven en Economie bij prof. Mark Eyskens. Als Specialisatiebursaal van het Instituut voor Wetenschappelijk onderzoek in Nijverheid en Landbouw van 1972 tot 1975 werd hij aan de KUL ook belast met de pedagogische organisatie van studentenlaboratoria, seminaries en de voorbereiding van eindwerken van ingenieurs. Een vijftal alzo afgestudeerde Burgerlijk Ingenieurs hebben later in hun doctoraatsarbeid aan de KUL zijn wetenschappelijk werk verder gezet.

Carl Verbraeken in zijn professionele muziekstudies[]

Na de bekroning in de Pro Civitate wedstrijd in 1973 rijpte het idee om de muzikale activiteiten, die een wezenlijk deel van zijn jeugd hadden uitgemaakt op semi-professionele en later op professionele wijze te gaan beoefenen. Hij legde een toelatingsproef af in het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (KMCB) onder voorzitterschap van Eduardo del Pueyo en werd aanvaard in de pianoklas van Robert Steyaert. Voorlopig bleef hij echter nog enige tijd zijn activiteiten verdelen tussen het Conservatorium en de universiteit. Als leerling aan het KMC Brussel behaalde hij een eerste prijs muziekgeschiedenis bij Corneel Mertens (1976), en een eerste prijs piano bij Robert Steyaert (1977). Hij studeerde van 1975 tot 1982 o.l.v. André Laporte (Eerste prijs harmonie 1976, Tweede prijs contrapunt 1978), Julien Mestdagh (Eerste prijs contrapunt 1979, Tweede prijs fuga 1980), Vic Legley (compositie) en Peter Cabus (Eerste prijs fuga 1982). Daarna zette hij zijn studies nog verder en behaalde er de Eerste prijs compositie in 1987 als leerling van Peter Cabus. Aan het KMC Brussel behaalde hij eveneens een Eerste prijs kamermuziek (1978, Clemens Quatacker en Arie Van Lysebeth), een Eerste prijs praktische harmonie (1978, Herman Roelstraete), het getuigschrift transpositie voor pianisten (1978, Raf Rouwet en Frans Truyts), een Eerste prijs pianist-begeleider (1979, Frans Truyts) en het Hoger diploma piano (1981, Robert Steyaert). Hij studeerde in 1984 en 1985 tevens orkestdirectie aan het KVMC te Antwerpen bij Ernest Maes en was van 1984 tot 1988 dirigent van het ingenieursorkest van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. In deze periode stak hij ook zijn licht op in Buitenlandse laboratoria en zomercursussen door persoonlijke samenwerkingscontacten met internationale bekendheden als Iannis Xenakis, Bryan Ferneyhough, Henri Dutilleux, Narcisse Bonnet, Otto Laske, e.v.a.

Carl Verbraeken – beroepsloopbaan[]

Aan het Brussels Conservatorium was hij eerst lesgever (1978) voor praktische harmonie als medewerker van zijn oud-leraar Herman Roelstraete, Na de dood van organist Willy Climan werd hij een van diens opvolgers als leraar praktische harmonie in de pedagogische afdeling en leraar transpositie voor pianisten tot in 1989. Op deze wijze werd hij deelachtig aan de opleiding van meer dan 200 toekomstige muziekleraars. Verbraeken doceerde aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel van 1978 tot 1989 Inmiddels was hij ook pianoleraar en begeleider geworden aan de Gemeentelijke Muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe (1977) en in het filiaal van deze school te Wezembeek-Oppem. Hij slaagde er in 1986 voor het directeursexamen en volgde het jaar daarop klarinettist-directeur Marcel Hanssens op, die deze school sedert de splitsing in 1969 had geleid. Hij was er directeur tot 2016. Hij is sedert 2010 voorzitter van de Unie van Belgische Componisten in opvolging van Jacques Leduc. Sedert 2016 is hij tevens ondervoorzitter van de Muziekraad Vlaanderen. Hij schreef meer dan 1000 werken voor allerlei bezettingen. Sedert 2007 is hij voorzitter van de internationale compositiewedstrijd VerDi-keurmerk, gevestigd te Brussel. Hij is ere-directeur van de Muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe.


Carl Verbraeken als uitvoerder en componist[]

Carl Verbraeken trad in de periode 1977-1986 veel op in Nederland met het Variatieensemble o.l.v. Marcel Hanssens waar bij elk concert wel enkele eigen composities ten gehore werden gebracht. Daarnaast trad hij 25 jaar lang op in een kamermuziekduo vioolpiano met de violist Philippe Tjampens en verkeerde op deze wijze in de mogelijkheid verscheidene eigen composities meerdere malen uit te voeren. Hij vertolkte ook een uitgebreid repertoire van nieuwe composities tijdens de jaarlijkse cyclus ‘Nieuwe Scheppingen’ van de componistengroep ‘Woluwse Componisten’ in de Muziekacademie te Sint-Pieters-Woluwe. Hij schreef regelmatig steunmuziek voor de opvoeringen van de klassen woordkunst en ballet in de academie van Sint-Pieters-Woluwe .

Oeuvre[]

Carl Verbraeken componeerde orkestwerken zoals de Symfonische werken “Elementen”, “Phainomena”, “Vijfduimssymfonie” ; kamermuziek, zoals de Cellosonate, vierentwintig “Ruyterliederen” voor verschillende bezettingen; balletmuziek zoals het tiendelig ballet “De zeven elfjes”; Twaalf Preludes voor orgel; Een concerto voor piano en orkest,… maar toondichtte vooral meer dan 600 pianowerken: o.a. een aartsmoeilijke briljante Toccata voor piano, Sonate in f (35 min.),vele karakterstukken met soms kleurrijke titels zoals: De raadgevingen der vogeltjes, Zomerwandeling , Naieve serenade, Een hete namiddag bij de bron…; enkele etudes, en de piano-verzamelalbums Bloemenstukken, Ontboezemingen, Treurzangen, Geheimpjes, Walsen, Innigheden, Oud-Brusselse Taferelen, Venetiaanse kinderstukken, de Dwaalsterren, de Voorbetoveringen, de Vier Hansworsten, Zoetbladen… Hij schreef ook koorwerken zoals “Hebban olla vogala ”, ”Gedichten van ruimte en tijd”,“Drie Koorliederen”. De cataloguslijst bevatte in februari 2019 het aantal van 1759 titels: met bewerkingen en alternatieve zettingen niet meegeteld waren er 1101 onderscheiden stukken. Markante creaties waren tevens: de Liederen van de hoop met orkest in het Winterthurgebouw te Brussel(1982), de vier Pernathliederen(2003) in Contactcentrum te St.-PietersWoluwe, het Ave Maria voor driestemmig vrouwenkoor en orgel (2004) in de SintMagdalenakapel en de Sint-Goedele-Kathedraal te Brussel, het Larghetto voor viool en cello met orgel (1999) in de Miniemenkerk te Brussel, het Nachtlied voor cello en strijkers (1996) in het cultureel centrum van Sint-Pieters-Woluwe, de Suite in oude stijl voor het kamerorkest Musica Aeterna van Ernest Maes, gecreëerd in het Arenbergkasteel Te Leuven; een Clavecimbelsuite, uitgevoerd in de Albertina-Bibliotheek en te Istanbul, Turkije. Carl Verbraeken maakte deel uit van de componistenwerkgroep ‘Comité 86’ onder leiding van Victor Legley, toenmalig voorzitter van de bestuurscommissie van de Gemeentelijke Muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe. Als pedagogisch oeuvre schreef Carl Verbraeken o.a. een cyclus van 25 AMV- examenlessen voor elk van de vier opleidingsjaren, vaak voorzien van zangfragmenten met hertaalde Middelnederlandse teksten.

Stijl[]

Sommige composities leunen aan bij een door Verbraeken ontwikkeld muziektheoretisch concept van relaxatie binnen een groep van 43 akkoordklassen. (in casu het kwintet voor piano en strijkers, gecreeerd in 1988). In deze periode vindt men zowel ultraseriele werken (met 144-tallige parameterreeksen, zoals in ‘Phainomena’) als verder uitgediepte muziektheoretische structuren, zoals een pan-prosodische ritmiek (in de sonate voor cello en piano) en de leer van de ‘niet-ontaarde isomorfe akkoordstelsels’. Later werden deze esoterische benaderingen meer en meer vervangen door een praktische, op de gevoelsoverdracht gefocusseerde conceptie.

Carl Verbraeken als Organisator, Mecenas en Bestuurder[]

Carl Verbraeken was in 1988 medestichter van de kunstkring ‘Musicarte’ te Wezembeek-Oppem, die er een tiental jaren met het strijkorkest ‘Arioso ‘ o.l.v. Monique Laperre de meest diverse concerten organiseerde. Hij organiseerde tussen 1988 en 1998 jaarlijks een cyclus van meerdere zangrecitals per jaar, uitsluitend gewijd aan het Nederlandstalig kunstlied. Dit was een periode waarin dit genre in een toestand van totale verdrukking en miskenning verzeild was gekomen. Een tiental vocale kunstenaars hebben in deze periode door hieraan hun medewerking te verlenen bijgedragen tot de broodnodige afbouw van de misplaatste vooroordelen tegenover het zingen in het Nederlands in het algemeen en de Nederlandstalige zangcultuur in het bijzonder. Dit initiatief heeft anderen, zoals het Algemeen Nederlands Zangverbond, waarin hij in die periode deel uitmaakte van de stuurgroep Antwerpen, er toe aangezet nieuwe muziekuitgaven van Nederlandstalige kunstliederen te ondernemen. Het heeft er ook toe bijgedragen dat er opnieuw belangstelling kwam voor de werken van vele honderden vergeten maar waardevolle Vlaamse componisten, waarvan het werk sedertdien in een tweetal nieuwe encyclopedieën voor de eerste maal gedocumenteerd werd. Carl Verbraeken is vennoot van SABAM en lid van de Raad van Beheer van concertvereniging ‘Muziek in Vogelzang’ die het Groot Orgel van Vogelzang met 4 manuaalklavieren beheert.


Overzicht van de werken[]

Werken van Carl Verbraeken voor accordeon solo[]

 • CWV 43 Heftigheid
 • CWV 60 Galop
 • CWV 405 Stampje ​​
 • CWV 506 Speling​​
 • CWV 541 Huldezang​​
 • CWV 544 Feestherinnering​​
 • CWV 545 Intermezzo​​
 • CWV 546 Kamgalop​​
 • CWV 547 Schuifaf​​
 • CWV 563 Kermiswals​​
 • CWV 627 Zwaaipas​​
 • CWV 691 Vinnig​​
 • CWV 817 Bevlieging​​
 • CWV 866 Ontplooiing​​
 • CWV1080 Werveling​​
 • CWV1111 Trektocht​​
 • CWV1120 Achteloos walsje​​
 • CWV1157 Een ver verhaal
 • CWV1239 Trapdans​​
 • CWV1402 Wild​​
 • CWV1411 Werveldans​​
 • CWV1480 Met fel gemoed
 • CWV1575 Open deur​​
 • CWV1715 Aangespoord

Werken van Carl Verbraeken voor altviool en piano[]

 • CWV 30 Treurzang, 09e
 • CWV 226 Ruyterlied, 01e
 • CWV 493 Treurende elfjes, de
 • CWV 555 Ruyterlied, 13e
 • CWV 569 Elegie, 1e
 • CWV 594 Ruyterlied, 09e
 • CWV 612 Elegie, 2e
 • CWV 716 Beschrijving, 1e
 • CWV 750 Tussenspel
 • CWV 898 Ruyterlied, 07e
 • CWV 946 Oud-Belgische dans
 • CWV 980 Nachtlied
 • CWV 1110 Verhaaltjes
 • CWV 1118 Kleine droefenis
 • CWV 1136 Vrunte-wals
 • CWV 1141 Ruyterlied, 21e
 • CWV 1231 Eerbetoon
 • CWV 1241 Ruyterlied, 22e
 • CWV 1243 Wat de molenaar zei
 • CWV 1248 Oud verhaal
 • CWV 1269 Tovereik, de
 • CWV 1270 Woudzang, 1e
 • CWV 1271 Rondgang
 • CWV 1272 Woudzang, 2e
 • CWV 1273 Loutering
 • CWV 1323 Ruyterlied, 23e
 • CWV 1324 Trollendans
 • CWV 1337 Weemoedige wals
 • CWV 1340 Zorgelijkheid, 4e
 • CWV 1342 Eerbetoon, 2e
 • CWV 1364 Kleine droefenis
 • CWV 1415 Ruyterlied, 24e
 • CWV 1425 Toewijding
 • CWV 1430 Weerbaarheid
 • CWV 1482 Bardenlied
 • CWV 1489 Overtuigingskracht
 • CWV 1506 Ruyterlied, 25e
 • CWV 1527 Wat de kabouter zei
 • CWV 1585 Uit verre dorpen
 • CWV 1587 Vertwijfeling
 • CWV 1595 Ruyterlied, 26e
 • CWV 1610 Vergeten wiegelied, het
 • CWV 1611 Schaduwdans
 • CWV 1616 Ruyterlied, 02e
 • CWV 1617 Ruyterlied, 03e
 • CWV 1618 Ruyterlied, 04e
 • CWV 1619 Ruyterlied, 05e
 • CWV 1620 Ruyterlied, 06e
 • CWV 1621 Ruyterlied, 08e
 • CWV 1622 Ruyterlied, 10e
 • CWV 1623 Ruyterlied, 11e
 • CWV 1624 Ruyterlied, 12e
 • CWV 1625 Ruyterlied, 14e
 • CWV 1626 Ruyterlied, 15e
 • CWV 1627 Ruyterlied, 17e
 • CWV 1628 Ruyterlied, 16e
 • CWV 1629 Ruyterlied, 18e
 • CWV 1630 Ruyterlied, 19e
 • CWV 1631 Ruyterlied, 20e
 • CWV 1632 Uitgeleide
 • CWV 1633 Ontwrikking
 • CWV 1634 Herdenking
 • CWV 1636 Bezorgdheid
 • CWV 1637 Naverwerking
 • CWV 1638 Waardige stilte
 • CWV 1639 Loslating
 • CWV 1640 Verlangen
 • CWV 1708 Ondergang
 • CWV 1711 Verre droom
 • CWV 1717 Ruyterlied, 27e
 • CWV 1719 Volbracht

Werken van Carl Verbraeken voor bassethoorn in F en piano[]

 • CWV 1135 Oude smart
 • CWV 1227 De oude waarzegster
 • CWV 1404 Afwachting
 • CWV 1417 Zomerlied
 • CWV 1429 De vrolijke ambtenaar

Werken van Carl Verbraeken voor cello en piano[]

 • ​CWV​45​​ Verbeelding, 14e​​
 • ​ CWV​76​​ Verbeelding, 08e​​
 • ​ CWV​134​​ Verbeelding, 05e​​
 • ​ CWV​171​​ Ruyterlied, 07e​​
 • ​ CWV​178​​ Nachtlied​​
 • ​ CWV​184​​ Ruyterlied, 04e​​
 • ​ CWV​209​​ Ruyterlied, 03e​​
 • ​ CWV​237​​ I. Allegro ​​
 • ​ CWV​401​​ Verbeelding, 23e​​
 • ​ CWV​416​​ Sprookje​​in g
 • ​ CWV​508​​ Ruyterlied, 14e​​
 • ​ CWV​509 ​​Verlangen​​
 • ​ CWV​549​​ Treurzang, 09e ​​in a
 • ​ CWV​551​​ Ruyterlied, 12e ​​in D
 • ​ CWV​579​​ II. Vivace quasi scherzando​​
 • ​ CWV​580​​ III. Allegro ma non troppo​​
 • ​ CWV​584​​ Ruyterlied, 01e​​
 • ​ CWV​626​​ Loslating ​​in do klein
 • ​ CWV​692​​ Tussenspel​​
 • ​ CWV​718​​ Beschrijving, 1e​​
 • ​ CWV​719​​ Ruyterlied, 16e​​
 • ​ CWV​829​​ Waardige stilte​​
 • ​ CWV​838​​ Bloemenstuk, 04e​​
 • ​ CWV​863​​ Uitgeleide​​
 • ​ CWV​897​​ Ruyterlied, 02e​​
 • ​ CWV​899​​ Ruyterlied, 05e​​
 • ​ CWV​900​​ Ruyterlied, 08e​​
 • ​ CWV​921​​ Herdenking​​
 • ​ CWV​941​​ Oud-Belgische dans​​
 • ​ CWV​952​​ Ruyterlied, 03e aangepaste versie​​
 • ​CWV​1000​​ Ontwrikking​​
 • ​ CWV​1085​​ Klaaglied​​
 • ​ CWV​1093​​ Klaaglied​​
 • ​ CWV​1149​​ Naverwerking​​
 • ​ CWV​1163​​ Kleine droefenis​​
 • ​ CWV​1224​​ Bezorgdheid​​
 • ​ CWV​1232​​ Eerbetoon ​​
 • ​ CWV​1327​​ Ruyterlied, 23e​​
 • ​ CWV​1338​​ Weemoedige wals​​
 • ​ CWV​1341​​ Eerbetoon, 2e​​
 • ​ CWV​1347​​ Klaaglied in c​​
 • ​ CWV​1359​​ Vatting​​
 • ​ CWV​1410​​ Weerbaarheid​​
 • ​ CWV​1426​​ Toewijding​​
 • ​ CWV​1434​​ Ruyterlied, 24e​​
 • ​ CWV​1441​​ Kleine droefenis​​
 • ​ CWV​1483​​ Bardenlied​​
 • ​ CWV​1488​​ Overtuigingskracht​​
 • ​ CWV​1507​​ Ruyterlied, 25e​​
 • ​ CWV​1516​​ Wat de kabouter zei​​
 • ​ CWV​1586​​ Vertwijfeling​​
 • ​ CWV​1597​​ Ruyterlied, 26e​​
 • ​CWV​1657 ​​Rechtvaardige schoonheid

Werken van Carl Verbraeken voor contrabas en piano[]

 • CWV 0400 Sprookje
 • CWV 0510 Bedenksel
 • CWV 0629 Behoedzaamheid
 • CWV 0674 Loslating
 • CWV 0693 Verborgenheid
 • CWV 0785 Eerste beschrijving
 • CWV 0923 Samenwerking
 • CWV 1082 Verkwikking
 • CWV 1166 Negende treurzang
 • CWV 1225 De dansende bosgeest
 • CWV 1320 Eerste ruyterlied
 • CWV 1332 Vertrouwen
 • CWV 1440 Afwachting
 • CWV 1588 De dans van het pandabeertje
 • CWV 1700 Aanvuring

Werken van Carl Verbraeken voor dwarsfluit en piano[]

 • ​CWV​40​​ Elegie, 1e​​
 • ​CWV​41​​ Elegie, 2e​​
 • ​CWV​74​​ Verbeelding, 06e​​
 • ​CWV​96​​ Berusting​​
 • ​CWV​127 ​​Wiegelied, 1e​​
 • ​CWV​132​​ Verbeelding, 03e​​
 • ​CWV​136​​ Huppelstuk, 1e​​
 • ​CWV​151​​ Verbeelding, 02e​​
 • ​CWV​157​​ Ruimtezucht​​
 • ​CWV​176​​ Ruyterlied, 06e​​
 • ​CWV​216​​ Ruyterlied, 02e​​
 • ​CWV​413​​ Dartelheid - 1e deel​​
 • ​CWV​414​​ Dartelheid - 2e deel​​
 • ​CWV​415​​ Dartelheid - 3e deel​​
 • ​CWV​455​​ Zomerwandeling​​
 • ​CWV​511​​ Vatting​​
 • ​CWV​512​​ Opgetogen​​
 • ​CWV​561​​ Droefenis​​
 • ​CWV​571​​ Ogenblik, 1e ​​
 • ​CWV​622​​ Vinnig tussenspel​​
 • ​CWV​651​​ Innige vreugde​​
 • ​CWV​659​​ Verbeelding, 16e​​
 • ​CWV​685​​ Vlinderstuk​​
 • ​CWV​759​​ Lichtgevende draaitol, de​​
 • ​CWV​760​​ Springdans​​
 • ​CWV​761​​ Aria​​
 • ​CWV​762​​ Trein aan het water, de​​
 • ​CWV​763​​ Tweezang​​
 • ​CWV​764​​ Haastige mensen​​
 • ​CWV​765​​ Gondeltrein​​
 • ​CWV​766​​ Stapliedje​​
 • ​CWV​767​​ Toren, de​​
 • ​CWV​768​​ Afscheid​​
 • ​CWV​823​​ Met volle teugen​​
 • ​CWV​836​​ Bloemenstuk, 04e​​
 • ​CWV​856​​ Uitgelaten​​
 • ​CWV​862​​ Bevlogenheid, 1e​​
 • ​CWV​917​​ Opgang​​
 • ​CWV​918​​ Speelsheid, 6e​​
 • ​CWV​929​​ Vaarlied, 03e​​
 • ​CWV​948​​ Oud-Belgische dans​​
 • ​CWV​995​​ Lollig liedje​​
 • ​CWV​996​​ Lollig liedje​​
 • ​CWV​1005 ​​de verdwaalde kabouter​​
 • ​CWV​1008 ​​Vrouw Holle's zang​​
 • ​CWV​1079 ​​Wiegelied, 4e - Duifjes wiegelied​​
 • ​CWV​1083​​ Voorzichtigheid​​
 • ​CWV​1092​​ Verbinding, 2e​​
 • ​CWV​1133​​ Lentehuppels​​
 • ​CWV​1235​​ Landelijk bloementafereeltje​​
 • ​CWV​1325​​ Trollendans​​
 • ​CWV​1331​​ Vogels in de morgen​​
 • ​CWV​1348​​ Verbinding​​
 • ​CWV​1350​​ Weemoedige wals​​
 • ​CWV​1368​​ Voor een nieuw leven ​​
 • ​CWV​1400​​ Zonnelied​​
 • ​CWV​1401​​ vrolijk​​
 • ​CWV​1405​​ Bergboodschap​​
 • ​CWV​1437​​ Als vroeger​​
 • ​CWV​1501​​ Vooruit!​​
 • ​CWV​1513​​ Liedje voor Lindo​​
 • ​CWV​1518​​ Wat de kabouter zei ​​in a
 • ​CWV​1530​​ Vooruit! ​​in G
 • ​CWV​1581 ​​Verweesde dolfijntje, het​​
 • ​CWV​1582​​ Schaduwdans​​
 • ​CWV​1614​​ Wat de kabouter zei​​
 • ​CWV​1685​​ Vaarlied, 05e​​
 • ​CWV​1697​​ Gemoedelijkheid, 3e​​

Werken van Carl Verbraeken voor fagot en piano[]

 • ​CWV​46​​ Verbeelding, 15e
 • ​CWV​80​​ Verbeelding, 12e
 • ​CWV​133 ​​Verbeelding, 04e
 • ​CWV​150 ​​Verbeelding, 01e
 • ​CWV​170​​ Ruyterlied, 07e
 • ​CWV​223​​ Ruyterlied, 01e
 • ​CWV​411​​ Verbeelding, 20e
 • ​CWV​513 Ontmoeting, 1e
 • ​CWV​572​​ Verbeelding, 11e
 • ​CWV​590​​ Treurzang, 09e
 • ​CWV​624​​ Voorzegging, 1e
 • ​CWV​688​​ Speelsheid, 4e
 • ​CWV​696​​ Ruyterlied, 16e
 • ​CWV​828 ​​Voorbijgang
 • ​CWV​896​​ Zorgeloosheid
 • ​CWV​1072 ​​Begeleiding
 • ​CWV​1109​​ Stommelings
 • ​CWV​1153​​ Vrolijke feestzang
 • ​CWV​1233​​ Gemoedelijkheid, 1e
 • ​CWV​1250​​ Speelsheid, 4e lage versie
 • ​CWV​1321​​ Sprookje
 • ​CWV​1339​​ Wandelng
 • ​CWV​1532 ​​Losgeslagen
 • ​CWV​1613​​ Oud vertelsel, 2e
 • ​CWV​1698​​ Verre droom

Werken van Carl Verbraeken voor gitaar[]

 • CWV 514 Belevenis
 • CWV 914 Bij kaarslicht
 • CWV 628 Een fijn gevoel
 • CWV 993 Gezellig
 • CWV 1275 Herinnering, verre
 • CWV 153 Naieve serenade
 • CWV 1138 Oude dans, 2e
 • CWV 1139 Oude dans, 3e
 • CWV 1140 Oude dans, 4e
 • CWV 251 Selenos
 • CWV 1534 Teder oefenstuk
 • CWV 1718 Voorzegging, 2e
 • CWV 138 Zoetblad, 1e
 • CWV 122 Zoetblad, 2e
 • CWV 1579 Zomers liedje
 • CWV 1033 Zonnelied
 • CWV 1329 Zuiders liedje

Werken van Carl Verbraeken voor harp[]

 • CWV922 Bevalligheid
 • CWV955 Bij de haard, aangepaste versie
 • CWV958 Bevalligheid
 • CWV933 Bij de haard
 • CWV1001 Verpozing
 • CWV1056 De gekluisterde meermin
 • CWV1064 Liedje voor Lindo
 • CWV1146 Stervende koningspaard, het
 • CWV1344 Dans van de chocoladen ventjes
 • CWV1367 Eenvoudig liedje

Werken van Carl Verbraeken voor hobo en piano[]

 • ​CWV​79​​ Verbeelding, 11e
 • ​CWV​183​​ Ruyterlied, 04e
 • ​CWV​618 ​​Woudzang, 1e
 • ​CWV​633 ​​Springstuk
 • ​CWV​690​​ Woudzang, 2e
 • ​CWV​822​​ Geheimzinnige eiland, het
 • ​CWV​857​​ Rondgang
 • ​CWV​919​​ Vertelling, 6e
 • ​CWV​994​​ de verdwaalde kabouter
 • ​CWV​1098​​ Aanvang
 • ​CWV​1147 ​​Loutering
 • ​CWV​1154​​ Tovereik, de
 • ​CWV​1242​​ Wat de molenaar zei
 • ​CWV​1317​​ Meilied
 • ​CWV​1328​​ Herdersroep
 • ​CWV​1407​​ Bosrust
 • ​CWV​1514​​ Wat de kabouter zei
 • ​CWV​1519​​ Wat de kabouter zei (andere toonaard)
 • ​CWV​1580​​ Verweesde dolfijntje, het
 • ​CWV​1696​​ Toverdwerg, de
 • ​CWV​1713​​ Gemoedelijkheid, 3e

Werken van Carl Verbraeken voor hoorn in F en piano[]

Dit is een lijst met de werken van Carl Verbraeken voor hoorn in F en piano, met aangifte van het CWV-nummer (Cataloog van de Werken van Verbraeken).

 • ​CWV​1478 ​​Voorstelling
 • ​CWV​1486​​ Herfstritje
 • ​CWV​1499 ​​Inleiding en toongang
 • ​CWV​1523 ​​Wat de kabouter zei
 • ​CWV​1695​​ Volbracht
 • ​CWV​1710​​ Vurigheid
 • ​CWV​78 ​​Verbeelding, 10e
 • ​CWV​227 ​​Ruyterlied, 01e
 • ​CWV​703 ​​Beschrijving, 1e
 • ​CWV​784​​ Tussenspel
 • ​CWV​825​​ De oude kamer
 • ​CWV​827​​ Voorbijgang
 • ​CWV​835​​ Bloemenstuk, 04e
 • ​CWV​864 ​​Wonderzang
 • ​CWV​875 ​​Schildering
 • ​CWV​912​​ Waakzaamheid
 • ​CWV​950​​ Wandeling
 • ​CWV​999​​ Reinaart de vos en de kraai
 • ​CWV​1148​​ Naar nieuwe verten
 • ​CWV​1238​​ Schoonzicht
 • ​CWV​1245​​ Edele voortschrijding
 • ​CWV​1335​​ Spookwachter, de
 • ​CWV​1413​​ Als vroeger
 • ​CWV​1589 ​​Oeverzang
 • ​CWV​1592​​ Nieuwe hoop
 • ​CWV​1600​​ Ruyterlied, 26e

Werken van Carl Verbraeken voor klarinet in B en piano[]

 • ​CWV​1254​​ Lollig liedje
 • ​CWV​1255​​ Springdans, 2e
 • ​CWV​1333 ​​Lijdzame schaapje, het
 • ​CWV​1403​​ Zomerlied
 • ​CWV​1409 ​​De vrollijke ambtenaar
 • ​CWV​1438​​ Ruyterlied, 24e
 • ​CWV​1442​​ Weemoedige wals
 • ​CWV​1508​​ Ruyterlied, 25e
 • ​CWV​1517​​ Wat de kabouter zei
 • ​CWV​1533 ​​Losgeslagen
 • ​CWV​32​​ Treurzang, 09e
 • ​CWV​44​​ Verbeelding, 13e
 • ​CWV​75 ​​Verbeelding, 07e
 • ​CWV​181 ​​Ruyterlied, 05e
 • ​CWV​186​​ Waterelf, de
 • ​CWV​218​​ Ruyterlied, 02e
 • ​CWV​228​​ Ruyterlied, 01e
 • ​CWV​311 ​​I. Breed
 • ​CWV​312 ​​II. Levendig
 • ​CWV​313 ​​III. Lied
 • ​CWV​314 ​​IV. Snel
 • ​CWV​331 ​​Lichtgevende draaitol, de
 • ​CWV​332​​ Springdans
 • ​CWV​333 ​​Aria
 • ​CWV​334​​ Trein aan het water, de
 • ​CWV​335​​ Tweezang
 • ​CWV​336​​ Haastige mensen
 • ​CWV​337 ​​Gondeltrein
 • ​CWV​338​​ Stapliedje
 • ​CWV​339​​ Toren, de
 • ​CWV​340​​ Afscheid
 • ​CWV​457​​ Zomerwandeling
 • ​CWV​515​​ Ruyterlied, 14e
 • ​CWV​516​​ Vatting
 • ​CWV​595​​ Kleine verbeelding
 • ​CWV​623​​ Onbevangen
 • ​CWV​652 ​​Innige vreugde
 • ​CWV​655 ​​Innige vreugde
 • ​CWV​687 ​​Ontwikkeling
 • ​CWV​820 ​​Engelachtige influistering
 • ​CWV​839​​ Bloemenstuk, 04e
 • ​CWV​947​​ Oud-Belgische dans
 • ​CWV​1004​​ de verdwaalde kabouter
 • ​CWV​1007​​ Schets, 11e
 • ​CWV​1041 ​​Lichtgevende draaitol, de b
 • ​CWV​1042​​ Springdans b
 • ​CWV​1043​​ Aria b
 • ​CWV​1044​​ Trein aan het water, de b
 • ​CWV​1045​​ Tweezang b
 • ​CWV​1046 ​​Haastige mensen b
 • ​CWV​1047​​ Gondeltrein b
 • ​CWV​1048​​ Stapliedje b
 • ​CWV​1049​​ Toren, de b
 • ​CWV​1050 ​​Afscheid b
 • ​CWV​1100 ​​Voorzichtigheid
 • ​CWV​1134​​ Oude smart
 • ​CWV​1165​​ Vrolijke feestzang
 • ​CWV​1226​​ Oude waarzegster, de
 • ​CWV​1236 ​​Landelijk bloementafereeltje
 • ​CWV​1420​​ Afwachting
 • ​CWV​1502 Vooruit!
 • ​CWV​1583 ​​Schaduwdans
 • ​CWV​1598​​ Vergeten wiegelied, het
 • ​CWV​1599​​ Ruyterlied, 26e
 • ​CWV​1726​​ Bloemenstuk, 4e

Werken van Carl Verbraeken voor orgel solo[]

Dit is een lijst met de werken van Carl Verbraeken voor orgel, met aangifte van het CWV-nummer (Cataloog van de Werken van Verbraeken).

 • CWV 81 Voorspel, 01e
 • CWV 82 Voorspel, 02e
 • CWV 83 Voorspel, 03e
 • CWV 84 Voorspel, 04e
 • CWV 85 Voorspel, 05e
 • CWV 86 Voorspel, 06e
 • CWV 87 Voorspel, 07e
 • CWV 88 Voorspel, 08e
 • CWV 89 Voorspel, 09e
 • CWV 90 Voorspel, 10e
 • CWV 91 Voorspel, 11e
 • CWV 92 Voorspel, 12e
 • CWV 213 Synthetisch preludium
 • CWV 573 Voorspel, 12e
 • CWV 726 Heftig voorspel
 • CWV 935 Koraal
 • CWV 1073 Bergroep
 • CWV 1393 Tokkelstuk
 • CWV 1394 Tussenzang
 • CWV 1395 Bruiloftsmars

Werken van Carl Verbraeken voor piano solo[]

Dit is een lijst met de werken van Carl Verbraeken voor piano solo, met aangifte van het CWV-nummer (Cataloog van de Werken van Verbraeken).

 • ​CWV​1​​ Meilied​​
 • ​CWV​2​​ Ontdekkingstocht​​
 • ​CWV​3​​ Druppellied, 1e​​
 • ​CWV​4 ​​Afwezigheid, 1e ​​in gis
 • ​CWV​5 ​​Medelijden​​
 • ​CWV​6​​ Terugkeer, de​​
 • ​CWV​7​​ Treurzang, 11e ​​
 • ​CWV​8​​ Treurzang, 12e​​
 • ​CWV​9 ​​Treurzang, 13e​​
 • ​CWV​10 ​​Treurzang, 14e​​
 • ​CWV​11​​ Treurzang, 15e​​
 • ​CWV​12​​ Ontboezeming, 01e​​
 • ​CWV​13​​ Voorstel​​
 • ​CWV​14​​ Overweging, 1e​​
 • ​CWV​15​​ Zorgelijkheid, 1e​​
 • ​CWV​16​​ Geheimpje, 1e​​
 • ​CWV​17​​ Geheimpje, 2e​​
 • ​CWV​18 ​​Bloemenstuk, 02e​​
 • ​CWV​19​​ Bloemenstuk, 03e​​
 • ​CWV​20​​ Bloemenstuk, 04e​​
 • ​CWV​21​​ Bloemenstuk, 05e​​
 • ​CWV​26​​ Treurzang, 06e ​​
 • ​CWV​27​​ Treurzang, 07e​​
 • ​CWV​28​​ Treurzang, 08e​​
 • ​CWV​29​ ​Treurzang, 09e​​in h
 • ​CWV​34​​ Treurzang, 10e​​
 • ​CWV​35​​ Vertelling, 1e​​
 • ​CWV​36​​ Zonnige herfstdag, op een​​
 • ​CWV​37​​ Rustende elf, de​​
 • ​CWV​38​​ Lentehoop​​
 • ​CWV​48​​ Treurzang, 01e​​
 • ​CWV​49​​ Treurzang, 02e​​
 • ​CWV​50​​ Treurzang, 03e​​
 • ​CWV​51​​ Treurzang, 04e​​
 • ​CWV​52​​ Treurzang, 05e​​
 • ​CWV​53​​ Avondstuk​​
 • ​CWV​54​​ Vertelling, 4e​​
 • ​CWV​55​​ Slotzang, 1e​​
 • ​CWV​56​​ Ogenblik, 1e​​
 • ​CWV​57​​ Boslied​​
 • ​CWV​58​​ Stille Wolken​​
 • ​CWV​59​​ Galop​​
 • ​CWV​61​​ Verzuchting, 1e​​
 • ​CWV​62​​ Zomerwandeling​​
 • ​CWV​63​​ Wals-Mazurka, 1e ​​in fis
 • ​CWV​64​​ Wals-salon, 2e​​ in Es
 • ​CWV​65​​ Wals​​ in a
 • ​CWV​66​​ Wals​​ in B
 • ​CWV​67​​ Wals​​ in c
 • ​CWV​68​​ Wals​​ in g
 • ​CWV​69​​ Innigheid, 1e​​
 • ​CWV​70​​ Innigheid, 2e​​
 • ​CWV​71​​ Innigheid, 3e​​
 • ​CWV​72​​ Innigheid, 4e​​
 • ​CWV​93​​ Mijmering, 2e​​
 • ​CWV​94​​ Bekentenis, 1e​​
 • ​CWV​95​​ Berusting​​
 • ​CWV​97​​ Melodie​​
 • ​CWV​98​​ Popjesroep ​​in es
 • ​CWV​99​​ Slotstuk, 1e​​
 • ​CWV​100 ​​Speeldoos​​
 • ​CWV​101​​ Vertrouwen​​
 • ​CWV​102​​ Voorjaarstafereeltje​​
 • ​CWV​103​​ Vroolijk dansje, 1e​​
 • ​CWV​104​​ Wijding, 1e​​
 • ​CWV​105​​ Zotternij, 1e​​
 • ​CWV​106​​ Ether, 1e​​
 • ​CWV​107​​ Helderheid, 1e​​
 • ​CWV​108​​ Vredige luchtschip, het​​
 • ​CWV​109​​ Tussenspel​​
 • ​CWV​110​​ Waardigheid​​
 • ​CWV​114​​ Wals ​​in cis
 • ​CWV​116​​ Allegro​​
 • ​CWV​117​​ Andante​​
 • ​CWV​118​​ Kegelaar​​
 • ​CWV​119​​ Prestissimo​​
 • ​CWV​121​​ Ruyterlied, 11e​​
 • ​CWV​123​​ Droefenis​​
 • ​CWV​125​​ Wiegelied, 1e​​
 • ​CWV​129​​ Naspel, oud​​
 • ​CWV​130​​ Stoetjesdans​​
 • ​CWV​135​​ Huppelstuk, 1e​​
 • ​CWV​144​​ Onrust, 1e​​
 • ​CWV​145​​ Ontspannen​​
 • ​CWV​146​​ Ijlheid, 1e​​
 • ​CWV​147​​ Herinnering, oude​​
 • ​CWV​148​​ Rol, 1e​​
 • ​CWV​149​​ Ons verhaal​​
 • ​CWV​154​​ Naieve serenade​​
 • ​CWV​159​​ Bekommernis, 1e​​
 • ​CWV​160​​ Behaaglijkheid, 1e​​
 • ​CWV​161​​ Bloemenstuk, 01e​​
 • ​CWV​162​​ Treurzang, oude​​
 • ​CWV​163​​ Lichtvoetigheid​​
 • ​CWV​164​​ Vervoering​​in b
 • ​CWV​165​​ Verklaring​​
 • ​CWV​167​​ Witte Mare, de​​
 • ​CWV​168​​ Kludde​​
 • ​CWV​169​​ Ossaart verschalkt​​
 • ​CWV​172​​ Nog​​
 • ​CWV​173​​ Edaphosaurus, de​​
 • ​CWV​174​​ Pteranodon, het​​
 • ​CWV​175​​ Tyrannosaurus, de​​
 • ​CWV​177​​ Ruyterlied, 06e​​
 • ​CWV​182​​ Ruyterlied, 05e​​
 • ​CWV​185​​ Ruyterlied, 04e​​
 • ​CWV​187​​ Hoofdspoorwegdwarsliggeropslagruimte, de​​
 • ​CWV​188​​ Jachtstoet, de​​
 • ​CWV​189​​ Kluizenaarsklacht, de​​
 • ​CWV​190​​ Hellebaardkamp, de​​
 • ​CWV​191​​ Verschijning​​
 • ​CWV​192​​ Haardglans​​
 • ​CWV​193​​ Nachtridders​​
 • ​CWV​194​​ Vaarlied, 02e​​
 • ​CWV​195​​ Paardentram​​
 • ​CWV​196​​ Marktkramershandendans​​
 • ​CWV​197​​ Gebed der gevangenen, het​​
 • ​CWV​198​​ Kinderspelen​​
 • ​CWV​199​​ Klokkenspel, het​​
 • ​CWV​200​​ Mijmering, 3e​​
 • ​CWV​201​​ Woudleven​​
 • ​CWV​202​​ Blijde intocht​​
 • ​CWV​203​​ Treurzang​​
 • ​CWV​204​​ Lichtpaal​​
 • ​CWV​205​​ Vergeefse tranen​​
 • ​CWV​206​​ Ganzendans​​
 • ​CWV​207​​ Koningsgang​​
 • ​CWV​208​​ Pensendans, de​​
 • ​CWV​210​​ Ruyterlied, 03e​​
 • ​CWV​217​​ Ruyterlied, 02e​​
 • ​CWV​224​​ Ruyterlied, 01e​​
 • ​CWV​231​​ Vaarlied, 01e ​​in f
 • ​CWV​232​​ Wals ​​in Des
 • ​CWV​233​​ Tokkelstuk ​​in A
 • ​CWV​234​​ Glinsterend tokkelstuk ​​in a
 • ​CWV​235​​ Poema​​
 • ​CWV​238​​ Voorspel​​
 • ​CWV​239​​ Heks, de​​
 • ​CWV​240​​ Prinsje, het​​
 • ​CWV​241​​ Ontvoering, de​​
 • ​CWV​242​​ Alleen in het bos​​
 • ​CWV​243​​ Komst van de elfjes, de​​
 • ​CWV​244​​ Nar en de appel, de​​
 • ​CWV​245​​ Treurende elfjes, de​​
 • ​CWV​246​​ Prinses, de​​
 • ​CWV​247​​ Feest op het kasteel​​
 • ​CWV​321​​ Lichtgevende draaitol, de​​
 • ​CWV​322​​ Springdans​​
 • ​CWV​323​​ Aria​​
 • ​CWV​324​​ Trein aan het water, de​​
 • ​CWV​325​​ Tweezang​​
 • ​CWV​326​​ Haastige mensen​​
 • ​CWV​327​​ Gondeltrein​​
 • ​CWV​328​​ Stapliedje​​
 • ​CWV​329​​ Toren, de​​
 • ​CWV​330​​ Afscheid​​
 • ​CWV​362​​ Ballade​​
 • ​CWV​363​​ Verzuchting, 2e​​
 • ​CWV​364​​ Weemoed, 2e​​
 • ​CWV​365​​ Treurzang, 16e​​
 • ​CWV​366​​ Treurzang, 17e​​
 • ​CWV​367​​ Treurzang, 18e​​
 • ​CWV​368​​ Treurzang, 19e​​
 • ​CWV​369​​ Treurzang, 20e​​
 • ​CWV​370​​ Ontboezeming, 03e​​
 • ​CWV​371​​ Raadgevingen der vogeltjes, de​​
 • ​CWV​372​​ Bloemenstuk, 09e​​
 • ​CWV​373​​ Onder 't geboomte​​
 • ​CWV​374​​ Weemoed, 1e​​
 • ​CWV​375​​ Naspel, 1e​​
 • ​CWV​376​​ Klaagzang, 1e​​
 • ​CWV​377​​ Lijdzaamheid​​
 • ​CWV​378​​ Herinnering, 2e​​
 • ​CWV​379​​ Geheimpje, 3e​​
 • ​CWV​380​​ Bloemenstuk, 08e​​
 • ​CWV​381​​ Ontboezeming, 02e​​
 • ​CWV​382​​ Bloemenstuk, 07e​​
 • ​CWV​383​​ Naspel, 2e​​
 • ​CWV​384​​ Frisheid​​
 • ​CWV​385​​ Bekommernis, 2e​​
 • ​CWV​386​​ Achteloosheid​​
 • ​CWV​387​​ Bloemenstuk, 06e​​
 • ​CWV​388​​ Innigheid, 5e​​
 • ​CWV​389​​ Naspel, 3e​​
 • ​CWV​390​​ Behaaglijkheid, 2e​​
 • ​CWV​391​​ Ijlheid, 2e​​
 • ​CWV​392​​ Vertelling, 3e​​
 • ​CWV​393​​ Vertelling, 2e​​
 • ​CWV​394​​ Wiegelied, 2e​​
 • ​CWV​395​​ Vroolijk dansje, 2e​​
 • ​CWV​396​​ Zomervlinder, de​​
 • ​CWV​398​​ Hartelied, 1e​​
 • ​CWV​407​​ Ruyterlied, 12e​​in A
 • ​CWV​408​​ Zangerig​​
 • ​CWV​409​​ Dromerij​​
 • ​CWV​410​​ Heldenkoor​​
 • ​CWV​417​​ Wiegelied, 3e​​
 • ​CWV​418​​ Zotternij, 2e​​
 • ​CWV​419​​ Geborgenheid​​
 • ​CWV​420​​ Treurzang, 23e​​
 • ​CWV​421​​ Ontboezeming, 06e​​
 • ​CWV​422​​ Behartiging, 1e​​
 • ​CWV​423​​ Verlatenheid, 1e​​
 • ​CWV​424​​ Ontboezeming, 04e​​
 • ​CWV​425​​ Treurzang, 21e​​
 • ​CWV​426​​ Ontboezeming, 05e​​
 • ​CWV​427​​ Treurzang, 22e​​
 • ​CWV​428​​ Bloemenstuk, 11e​​
 • ​CWV​429​​ Geheimpje, 4e​​
 • ​CWV​430​​ Mededeling​​
 • ​CWV​431​​ Ruyterlied, 07e​​
 • ​CWV​432​​ Ruyterlied, 08e​​
 • ​CWV​433​​ Ruyterlied, 09e​​
 • ​CWV​434​​ Ruyterlied, 10e ​​in D
 • ​CWV​435​​ Speelsheid, 1e​​
 • ​CWV​436​​ Speelsheid, 2e​​
 • ​CWV​437​​ Speelsheid, 3e​​
 • ​CWV​438​​ Lieve gedachte ​​in As
 • ​CWV​439 ​​Vraagje​​
 • ​CWV​440​​ Liefelijk beekje​​
 • ​CWV​441​​ Wals, 2e ​​in Es
 • ​CWV​442​​ Tweezang, 2e​​
 • ​CWV​443​​ Kinderlied​​
 • ​CWV​444​​ Zoetblad, 3e​​
 • ​CWV​446​​ Afwezigheid, 1e ​​in a
 • ​CWV​448​​ Bloemenstuk, 10e​​
 • ​CWV​449​​ Engelenlucht, 1e​​
 • ​CWV​450​​ Herinnering, 1e​​
 • ​CWV​452​​ Mijmering, 1e​​
 • ​CWV​453​​ Naieve wals​​
 • ​CWV​458​ ​Donderster,de​​
 • ​CWV​459​​ Maan, de​​
 • ​CWV​460​​ Minnester, de​​
 • ​CWV​461​​ Vuurster, de​​
 • ​CWV​462​​ Woensster,de​​
 • ​CWV​463​​ Zaterster,de ​​
 • ​CWV​464​​ Zon, de​​
 • ​CWV​470​​ Afwezigheid, 2e​​in fis
 • ​CWV​471​​ Behaaglijkheid, 3e​​
 • ​CWV​472​​ Behaaglijkheid, 4e​​
 • ​CWV​473​​ Bekentenis, 2e​​
 • ​CWV​474​​ Boerendans​​in A
 • ​CWV​475​​ Erbarmen​​
 • ​CWV​476​​ Herinnering, 3e​​
 • ​CWV​477​​ Hete namiddag bij de bron, een​​
 • ​CWV​478​​ Ijlheid, 4e​​
 • ​CWV​479​​ Kringdans​​a
 • ​CWV​480​​ Langzame mars​​
 • ​CWV​481​​ Los​​
 • ​CWV​482​​ Oefenstuk, 1e​​
 • ​CWV​484​​ Ogenblik, 2e ​​
 • ​CWV​485​​ Onrust, 2e​​
 • ​CWV​486​​ Oude dans, 1e ​​in B
 • ​CWV​487​​ Wiegelied, 5e - oud wiegeliedje​​
 • ​CWV​488​​ Rustzang ​​in E
 • ​CWV​489​​ Schets, 01e​​
 • ​CWV​490​​ Schets, 04e​​
 • ​CWV​491​​ Schets, 06e​​
 • ​CWV​492​​ Schets, 07e​​
 • ​CWV​494​​Treurzang, 24e​​
 • ​CWV​495​​Vertelling, 5e​​
 • ​CWV​496 ​​Voorbetovering, 1e​​
 • ​CWV​497​​ Voorbetovering, 2e​​
 • ​CWV​498​​ Voorbetovering, 3e​​
 • ​CWV​499​​ Voorbetovering, 4e​​
 • ​CWV​500​​ Vosdraf​​
 • ​CWV​505​​ Springstuk​​
 • ​CWV​518​​ Zelfbegoochelende hansworst, de​​
 • ​CWV​519​​ Dolle hansworst, de​​
 • ​CWV​520​​ Droevige hansworst, de​​
 • ​CWV​521​​ Engelenlucht, 2e​​
 • ​CWV​522​​ Groot afscheid​​
 • ​CWV​523​​ Hulpvaardigheid​​
 • ​CWV​524​​ Huppelstuk, 2e​​
 • ​CWV​525​​ Ijlheid, 3e​​
 • ​CWV​526​​ Ijlheid, 5e​​
 • ​CWV​527​​ Lichtjes ​​FIS
 • ​CWV​528​​ Lichtjes​​ F
 • ​CWV​529​​ Ontboezeming, 09e​​
 • ​CWV​530​​ Schets, 02e​​
 • ​CWV​531​​ Schets, 03e​​
 • ​CWV​532​​ Schets, 05e​​
 • ​CWV​533​​ Schets, 08e​​
 • ​CWV​534​​ Schets, 09e​​
 • ​CWV​535​​ Schildering​​
 • ​CWV​536​​ Trommelstuk​​
 • ​CWV​537​​ Wervelpas​​
 • ​CWV​538​​ Zotte tweezang​​
 • ​CWV​542​​ Variatie op een thema van Jeroen Raedschelders​​
 • ​CWV​548​​ Dansende hansworst, de​​
 • ​CWV​553​​ Ontboezeming, 07e​​
 • ​CWV​554​​ Ontboezeming, 08e​​
 • ​CWV​556​​ Vertelling, 4e​​
 • ​CWV​557​​ Innerlijke kracht​​
 • ​CWV​564​​ Naieve wals ​​in B
 • ​CWV​565​​ Treurzang, 09e ​​in a
 • ​CWV​574​​ Popjesroep ​​in e
 • ​CWV​576​​ Zoetblad, 2e​​
 • ​CWV​578​​ Maan, de​​
 • ​CWV​585​​ Zoetblad, 1e​​
 • ​CWV​587​​ Vervoering​​in a
 • ​CWV​588​​ Vensterlied​​
 • ​CWV​613​​ Voorspel, 12e​​in D
 • ​CWV​615 ​​Stille boodschap​​
 • ​CWV​616​​ Dans van de chocoladen ventjes​​in E
 • ​CWV​617​​ Dans van de chocoladen ventjes​​in C
 • ​CWV​636​​ Duisternis, 1e​​
 • ​CWV​637​​ Verlatenheid, 2e​​
 • ​CWV​638​​ Verlatenheid, 3e​​
 • ​CWV​639​​ Herinnering, 4e​​
 • ​CWV​640​​ Bloemenstuk, 13e​​
 • ​CWV​641​​ Onzekerheid​​
 • ​CWV​642​​ Verkenning​​
 • ​CWV​643​​ Kalmte​​
 • ​CWV​644​​ Oud vertelsel, 1e​​
 • ​CWV​645​​ Grondbeendraai​​
 • ​CWV​646​​ Ingetogen​​
 • ​CWV​647​​ Smachting, 1e​​
 • ​CWV​648​​ Rustig​​
 • ​CWV​649​​ Bloemenstuk, 14e​​
 • ​CWV​650​​ Bloemenstuk, 12e​​
 • ​CWV​657​​ Duisternis, 2e​​
 • ​CWV​658​​ Middernachtlied​​
 • ​CWV​660​​ Duisternis, 3e​​
 • ​CWV​661​​ Onderhandeling​​
 • ​CWV​662​​ Herinnering, 5e​​
 • ​CWV​663​​ Geworpen​​ in G
 • ​CWV​664​​ Oprapen​​
 • ​CWV​665​​ Voetslag, 3e​​
 • ​CWV​666 ​​Voetslag, 2e​​
 • ​CWV​667​​ Voetslag, 1e​​
 • ​CWV​668​​ Zonnelied​​
 • ​CWV​669​​ Samenstand, 1e​​
 • ​CWV​670​​ Verbeelding, 17e​​
 • ​CWV​671​​ Morgen​​
 • ​CWV​675​​ Voormorgen, de​​
 • ​CWV​676​​ Bloemenstuk, 16e​​
 • ​CWV​701​​ Ether, 2e​​
 • ​CWV​704​​ Avond​​
 • ​CWV​705​​ Bij de haard​​
 • ​CWV​706​​ Rol, 2e​​
 • ​CWV​707​​ Middag​​
 • ​CWV​708​​ Na-avond​​
 • ​CWV​709​​ Namiddag​​
 • ​CWV​710​​ Na-nacht​​
 • ​CWV​711​​ Voormiddag​​
 • ​CWV​712​​ Nacht​​
 • ​CWV​713​​ Namorgen​​
 • ​CWV​714​​ Vooravond​​
 • ​CWV​715​​ Voornacht​​
 • ​CWV​720​​ Bloemenstuk, 15e​​
 • ​CWV​721​​ Samenstand, 2e​​
 • ​CWV​722​​ Inleiding​​
 • ​CWV​723​​ Duisternis, 4e​​
 • ​CWV​724​​ Vlot​​
 • ​CWV​725​​ Gedragen​​
 • ​CWV​727​​ Lofzang​​
 • ​CWV​728​​ Springdans, 2e​​
 • ​CWV​729​​ Tinteling, 3e​​
 • ​CWV​730​​ Streving​​
 • ​CWV​731​​ Sprongoefening​​
 • ​CWV​732​​ Warme haard, de​​
 • ​CWV​733​​ Verbeelding, 18e​​
 • ​CWV​734​​ Geboeid​​
 • ​CWV​735​​ Groetenis ​​in sol groot
 • ​CWV​736​​ Hitsig​​
 • ​CWV​737​​ Verbeelding, 19e​​
 • ​CWV​738​​ Oproep​​
 • ​CWV​739​​ Rol 3a​​
 • ​CWV​740​​ Rol 3b​​
 • ​CWV​741​​ Rol 3c​​
 • ​CWV​742​​ Rol 3d​​
 • ​CWV​743​​ Overweging, 3e​​
 • ​CWV​744​​ Overgang, 2e​​
 • ​CWV​745​​ Kleine Verbeelding, 1e​​
 • ​CWV​746​​ Kleine Verbeelding, 2e​​
 • ​CWV​747​​ Verbinding​​
 • ​CWV​748​​ Voldaan​​
 • ​CWV​749​​ Zachtheid, 1e​ ​in la klein
 • ​CWV​769​​ Verwarring, 1e​​
 • ​CWV​770​​ Verwarring, 2e​​
 • ​CWV​771​​ Verwarring, 3e​​
 • ​CWV​772​​ Samenstand, 3e​​
 • ​CWV​773​ ​Samenstand, 4e​​
 • ​CWV​774​​ Samenstand, 5e​​
 • ​CWV​775​​ Wezenloos​​
 • ​CWV​778​​ Zachtheid, 2e​​
 • ​CWV​779​​ Zachtheid, 1e ​​in sol kruis klein
 • ​CWV​780​​ Smachting, 3e​​
 • ​CWV​781​​ Naspel, 5e​​
 • ​CWV​782​​ Naspel, 4e​​
 • ​CWV​783​​ Smachting, 2e​​
 • ​CWV​788​​ Poppendans​​
 • ​CWV​789​​ Klankzang, 1e ​​
 • ​CWV​790​​ Oefenstuk, 2e​​
 • ​CWV​791​​ Knusheid, 1e​​
 • ​CWV​794​​ Zorgelijkheid, 2e​​
 • ​CWV​795​​ Gloed​​
 • ​CWV​796​​ Tinteling, 4e​​
 • ​CWV​797​​ Wijding, 2e​​
 • ​CWV​798​​ Zweeflied, 1e​​
 • ​CWV​801​​ Herwording, 1e​​
 • ​CWV​806​​ Aanhef​​
 • ​CWV​807​​ Slotzang, 2e​​
 • ​CWV​808​​ Onvoorzien​​
 • ​CWV​809​​ Slotstuk, 2e​​
 • ​CWV​810​​ Oefenstuk, 3e​​
 • ​CWV​811​​ Klaagzang, 2e​​
 • ​CWV​812​​ Slotzang, 3e​​
 • ​CWV​833​​ Golfzang, 1e​​
 • ​CWV​840​​ Zorgelijkheid, 3e​​
 • ​CWV​841​​ Bloemenstuk, 17e​​
 • ​CWV​844​​ De zingende verfkwast​​
 • ​CWV​845​​ Achtergelaten popje, het​​
 • ​CWV​846​​ Ingetogen klokje, het​​
 • ​CWV​847​​ Plechtstatig​​
 • ​CWV​848​​ Druppellied, 2e​​
 • ​CWV​849​​ Hartelied, 2e​​
 • ​CWV​850​​ Overweging, 4e​​
 • ​CWV​852​​ Zwaarte​​
 • ​CWV​855​​ Wezenloosheid, 2e​​
 • ​CWV​860​​ Onberustend​​
 • ​CWV​870​​ Poppenwals​​ in a
 • ​CWV​872​​ Tinteling, 2e​​
 • ​CWV​873​​ Variatie​​
 • ​CWV​874​​ Gril, 1e​​
 • ​CWV​876​​ Poppenwals ​​in g
 • ​CWV​877​​ Fysicopsodische hymne​​
 • ​CWV​879​​ Bloemenstuk, 18e​​
 • ​CWV​881​​ Teruggetrokken​​
 • ​CWV​882​​ Zottigheid​​
 • ​CWV​883​​ Herinnering, 6e​​
 • ​CWV​888​​ Bergroep​​
 • ​CWV​889​​ Drie poesen​​
 • ​CWV​890​​ Derde vroolijk dansje​​
 • ​CWV​891​​ Ontboezeming, 10e​​
 • ​CWV​892​​ Herfstgedachte​​
 • ​CWV​894​​ Schets, 10e​​
 • ​CWV​895​​ Smachting, 4e​​
 • ​CWV​911​​ Ontroering​​
 • ​CWV​926​​ Golfzang, 3e​​
 • ​CWV​927​​ Mijmering, 4e​​
 • ​CWV​930​​ Vertelsel​​
 • ​CWV​931​​ Vertelling, 6e​​
 • ​CWV​932​​ Verborgen Wederwoord , het​​
 • ​CWV​936​​ Bespiegeling, 1e​​
 • ​CWV​937​​ Spokendansje​​
 • ​CWV​938​​ Speelsheid, 5e​​
 • ​CWV​939​​ Wezenloosheid, 3e​​
 • ​CWV​940​​ Herstel​​
 • ​CWV​942​​ Tederheid, 1e​​
 • ​CWV​945​​ Behartiging, 2e​​
 • ​CWV​951​​ Oud-Belgische dans​​
 • ​CWV​959​​ Begroeting​​
 • ​CWV​960​​ Vertroosting​​
 • ​CWV​961​​ Huldiging​​
 • ​CWV​962​​ Vervulling​​
 • ​CWV​963​​ Stoetjesdans, 2e​​
 • ​CWV​974​​ Zorgelijkheid, 4e​​
 • ​CWV​975​​ Ontmoeting, 2e​​
 • ​CWV​976​​ Elegie, 2e​​
 • ​CWV​979​​ Halve vervoering​​
 • ​CWV​1006 ​​Verkleefdheid​​
 • ​CWV​1029 ​​Herinnering, 7e​​
 • ​CWV​1031​​ Afstandelijke beschouwing​​
 • ​CWV​1032​​ Ogenblik, 3e​​
 • ​CWV​1034​​ Ether, 3e​​
 • ​CWV​1036​​ Nazang​​
 • ​CWV​1037​​ Voorvertroosting​​
 • ​CWV​1038​​ Wazige zoetheid​​
 • ​CWV​1039​​ Smachtende wals, 1e​​
 • ​CWV​1040​​ Smachtende wals, 2e​​
 • ​CWV​1051​​ Ijlheid, 6e​​
 • ​CWV​1052​​ Vluchtverlangen​​
 • ​CWV​1053​​ De gekluisterde meermin​​
 • ​CWV​1054​​ Helende verscheurdheid 1054​​
 • ​CWV​1055​​ Vertwijfeling​​
 • ​CWV​1058​​ Rechtvaardige schoonheid​​
 • ​CWV​1059​​ Medeleven​​
 • ​CWV​1061​​ Lichtheid​​
 • ​CWV​1062​​ Opstanding​​
 • ​CWV​1063​​ Ondergronds vaarlied​​
 • ​CWV​1064​​ Liedje voor Lindo​​
 • ​CWV​1066​​ Salonwals ​​
 • ​CWV​1067​​ Golfzang, 2e​​
 • ​CWV​1068​​ Wiegelied, 6e​​
 • ​CWV​1074​​ lokroep​​
 • ​CWV​1075​​ Ruimtezucht​​
 • ​CWV​1076​​ Wekroep​​
 • ​CWV​1077​​ Gelukkige duifje, het​​
 • ​CWV​1078​​ Spelerij​​
 • ​CWV​1086​​ breed​​
 • ​CWV​1087​​ Vlot​​
 • ​CWV​1088​​ Traag​​
 • ​CWV​1089​​ dansje​​
 • ​CWV​1090​​ Ronde​​
 • ​CWV​1091​​ Slaapliedje​​
 • ​CWV​1094​​ de gelokte meeuw​​
 • ​CWV​1095​​ Nieuwsgierige eendje, het​​
 • ​CWV​1096​​ Merel op bezoek​​
 • ​CWV​1097​​ Nachtegaal​​
 • ​CWV​1105​​ Klankzang, 2e​​
 • ​CWV​1113​​ Speelse afwisseling​​
 • ​CWV​1114​​ gedachte​​
 • ​CWV​1116​​ Schildpadje, het​​in b
 • ​CWV​1117​​ Schildpadje, het​​in a
 • ​CWV​1143​​ Ontboezeming, 11e​​
 • ​CWV​1144​​ Helingszang, 1e​​
 • ​CWV​1145​​ herkenning​​
 • ​CWV​1150​​ Poppenkast​​
 • ​CWV​1152​​ Zorgelijkheid, 5e​​
 • ​CWV​1158​​ Eenvoudig liedje​​
 • ​CWV​1174​​ blauwe lentedans, de​​
 • ​CWV​1175​​ blauwe lentelied, het​​
 • ​CWV​1176​​ blauwe zomerdans, de​​
 • ​CWV​1177​​ blauwe zomerlied, het​​
 • ​CWV​1178​​ blauwe herfstdans, de​​
 • ​CWV​1179​​ blauwe herfstlied, het​​
 • ​CWV​1180​​ blauwe winterdans, de​​
 • ​CWV​1181​​ blauwe winterlied, het​​
 • ​CWV​1182​​ gele lentedans, de​​
 • ​CWV​1183​​ gele lentelied, het​​
 • ​CWV​1184​​ gele zomerdans, de​​
 • ​CWV​1185​​ gele zomerlied, het​​
 • ​CWV​1186​​ gele herfstdans, de​​
 • ​CWV​1187​​ gele herfstlied, het​​
 • ​CWV​1188​​ gele winterdans, de​​
 • ​CWV​1189​​ gele winterlied, het​​
 • ​CWV​1190​​ rode lentedans, de​​
 • ​CWV​1191​​ rode lentelied, het​​
 • ​CWV​1192​​ rode zomerdans, de​​
 • ​CWV​1193​​ rode zomerlied, het​​
 • ​CWV​1194​​ rode herfstdans, de​​
 • ​CWV​1195​​ rode herfstlied, het​​
 • ​CWV​1196​​ rode winterdans, de​​
 • ​CWV​1197​​ rode winterlied, het​​
 • ​CWV​1199​​ Klankzang, 2e​​in c laag
 • ​CWV​1200​​ Klankzang, 2e​​in C hoog
 • ​CWV​1201​​ Bloemenstuk, 19e​​
 • ​CWV​1202​​ Bloemenstuk, 20e​​
 • ​CWV​1203​​ Bloemenstuk, 21e​​
 • ​CWV​1204​​ Bloemenstuk, 22e​​
 • ​CWV​1205​​ Bloemenstuk, 23e​​
 • ​CWV​1206​​ Bloemenstuk, 24e​​
 • ​CWV​1207​​ Wals voor Helia​​
 • ​CWV​1208​​ Wiegelied, 7e​​
 • ​CWV​1209​​ Verwijdering​​
 • ​CWV​1210​​ Gril, 2e​​
 • ​CWV​1212​​ Herwording, 2e​​
 • ​CWV​1213​​ Ontroerende ontmoeting​​
 • ​CWV​1214​​ Gezang der heibidders, het​​
 • ​CWV​1215​​ Vraatzuchtige geitje, het​​
 • ​CWV​1216​​ Katje klein​​
 • ​CWV​1217​​ Grappige olifantje, het​​
 • ​CWV​1218​​ Opmerkelijke ooievaartje​​
 • ​CWV​1219​​ Verborgen papegaai​​
 • ​CWV​1220​​ Vergeten walsje​​
 • ​CWV​1221​​ Smachtende wals, 3e​​
 • ​CWV​1222​​ Verwaarloosde hondje, het​​
 • ​CWV​1223​​ Golfzang, 4e​​
 • ​CWV​1244​​ Karwasloebas, de​​
 • ​CWV​1251​​ Kerstschaap, het​​
 • ​CWV​1252​​ Afscheid, 2e​​
 • ​CWV​1253​​ Berouw​​
 • ​CWV​1257​​ Sneeuwvlokje​​
 • ​CWV​1258​​ Grootmoe vertelt​​
 • ​CWV​1259​​ Vergeten walsje, tweede​​
 • ​CWV​1260​​ Toverrendier, het​​
 • ​CWV​1261​​ Sterretjes​​
 • ​CWV​1262​​ Verborgen smidsknechten, de​​
 • ​CWV​1263​​ Gestrande walvis, de​​
 • ​CWV​1276​​ Ontboezeming, 12e​​
 • ​CWV​1277​​ Bescherming, 1e​​
 • ​CWV​1278​​ Bevlogenheid, 3e​​
 • ​CWV​1279​​ Laatste eenhoorn, de​​
 • ​CWV​1280​​ Oude kandelaar, de​​
 • ​CWV​1281​​ Bescherming, 2e​​
 • ​CWV​1282​​ Lieve gedachte, 2e​​
 • ​CWV​1283​​ Knusheid, 2e​​
 • ​CWV​1284​​ Verzuchting, 3e​​
 • ​CWV​1285​​ Verzuchting, 4e​​
 • ​CWV​1286​​ Verlatenheid, 4e​​
 • ​CWV​1287​​ Knusheid, 3e​​
 • ​CWV​1288​​ Zweeflied, 2e​​
 • ​CWV​1289​​ Broos liedje, 1e​​
 • ​CWV​1290​​ Zoetblad, 4e​​
 • ​CWV​1291​​ Smachting, 5e​​
 • ​CWV​1292​​ Wezenloosheid, 4e​​
 • ​CWV​1293​​ Tederheid, 2e​​
 • ​CWV​1294​​ Wezenloosheid, 5e​​
 • ​CWV​1295​​ Terugkeer, 2e​​
 • ​CWV​1296​​ Mijmering, 5e​​
 • ​CWV​1297​​ Verlatenheid, 5e​​
 • ​CWV​1298​​ Verre wals, 1e​​
 • ​CWV​1299​​ Gebed voor verstandhouding​​
 • ​CWV​1300​​ Druppellied, 3e​​
 • ​CWV​1301​​ Broos liedje, 2e​​
 • ​CWV​1303​​ Bevlogenheid, 2e​​
 • ​CWV​1304​​ Herdenking, 2e​​
 • ​CWV​1305​​ Smachtende wals, 4e​​
 • ​CWV​1306​​ Verzuchting, 5e​​
 • ​CWV​1307​​ Wezenloosheid, 6e​​
 • ​CWV​1308​​ Verzuchting, 6e​​
 • ​CWV​1309​​ Verlatenheid, 6e​​
 • ​CWV​1310​​ Smachting, 6e​​
 • ​CWV​1311​​ Mijmering, 6e​​
 • ​CWV​1312​​ Verre wals, 2e​​
 • ​CWV​1313​​ Dans der woestelingen​​
 • ​CWV​1314​​ Plechtstatigheid, 2e​​
 • ​CWV​1315​​ Verbeelding, 24e​​
 • ​CWV​1316​​ Schets, 12e​​
 • ​CWV​1318​​ Konijnendans​​
 • ​CWV​1319​​ Voor een nieuw leven​​
 • ​CWV​1345​​ Aria, eenvoudige​​
 • ​CWV​1346​​ Aankondiging, 1e​​
 • ​CWV​1349​​ Weemoedige wals​​
 • ​CWV​1357​​ Speelsheid, 4e​​
 • ​CWV​1361​​ Rustige vastheid​​
 • ​CWV​1369​​ Vaarlied, 03e​​
 • ​CWV​1370​​ Vaarlied, 04e​​
 • ​CWV​1371​​ Gemoedelijkheid, 2e​​
 • ​CWV​1372​​ Weemoedige wals, 2e​​
 • ​CWV​1373​​ Gemoedelijkheid, 1e​​
 • ​CWV​1374​​ Onrust, 3e​​
 • ​CWV​1376​​ Geprevel​​
 • ​CWV​1377​​ De verdreven bietebauw​​
 • ​CWV​1378​​ Beekworp​​
 • ​CWV​1379​​ Bezwering, 1e​​
 • ​CWV​1380​​ Bezwering, 2e​​
 • ​CWV​1381​​ Voldoening​​
 • ​CWV​1382​​ Elfengefluister​​
 • ​CWV​1383​​ Ogenblik, 4e​​
 • ​CWV​1384​​ Helderheid, 2e​​
 • ​CWV​1385​​ Kalme wandeling​​
 • ​CWV​1386​​ Derde bescherming​​
 • ​CWV​1387​​ Vliegende dwergdraak, de​​
 • ​CWV​1388​​ Helingszang, 2e​​
 • ​CWV​1389​​ Wezenloosheid, 7e​​
 • ​CWV​1390​​ Wezenloosheid, 8e​​
 • ​CWV​1391​​ Tederheid, 3e​​
 • ​CWV​1392​​ Ontroering, 2e​​
 • ​CWV​1397​​ Indruk​​
 • ​CWV​1452​​ Golfzang, 5e​​
 • ​CWV​1454​​ Omschrijving, 2e​​
 • ​CWV​1455​​ Hemelklank​​
 • ​CWV​1456​​ Hartelied, 3e​​
 • ​CWV​1457​​ Weemoedige wals, 3e​​
 • ​CWV​1459​​ Tentlied​​
 • ​CWV​1460​​ Omschrijving, 1e​​
 • ​CWV​1461​​ Omschrijving, 3e ​​
 • ​CWV​1462​​ Omschrijving, 4e ​​
 • ​CWV​1463​​ Omschrijving, 5e ​​
 • ​CWV​1464​​ Omschrijving, 6e​​
 • ​CWV​1465​​ Omschrijving, 7e ​​
 • ​CWV​1466​​ Omschrijving, 8e ​​
 • ​CWV​1467​​ Uit de verte​​
 • ​CWV​1468​​ éénseptemberliedje​​
 • ​CWV​1470​​ Golfzang, 4e​​
 • ​CWV​1471​​ Weerbaarheid, 2e​​
 • ​CWV​1472​​ Knusheid, 4e​​
 • ​CWV​1473​​ Hartelied, 4e​​
 • ​CWV​1474​​ Knusheid, 5e​​
 • ​CWV​1484​​ Hartelied, 6e​​
 • ​CWV​1503​​ Denkend aan ooit​​
 • ​CWV​1504​​ Nog denkend aan ooit​​
 • ​CWV​1521​​ Bij het beekje ​​
 • ​CWV​1522​​ Hartelied, 5e​​
 • ​CWV​1529​​ Avondzang​​
 • ​CWV​1535​​ Bespiegeling, 2e​​
 • ​CWV​1536​​ Landelijk zomertafereeltje​​
 • ​CWV​1537​​ Omschrijving, 12e​​
 • ​CWV​1538​​ Bekentenis, 3e​​
 • ​CWV​1539​​ Druppellied, 3e​​
 • ​CWV​1540​​ Druppellied, 2e​​
 • ​CWV​1541​​ Vaarwel​​
 • ​CWV​1542​​ Vergane droefheid​​
 • ​CWV​1543​​ Weer denkend aan ooit​​
 • ​CWV​1544​​ Het verre gebed​​
 • ​CWV​1545​​ De glimmende elf​​
 • ​CWV​1546​​ Elfenwiegelied​​
 • ​CWV​1547​​ Zorgelijkheid, 6e​​
 • ​CWV​1548​​ Spiegelzang​​
 • ​CWV​1549​​ Oude wals​​
 • ​CWV​1550​​ Overweging​​
 • ​CWV​1551​​ Wat het eekhoorntje zei​​
 • ​CWV​1552​​ Golflied, 1e​​
 • ​CWV​1553​​ Omschrijving, 9e​​
 • ​CWV​1554​​ Omschrijving, 11e​​
 • ​CWV​1555​​ Omschrijving, 10e​​
 • ​CWV​1556​​ Tinteling​​
 • ​CWV​1557​​ Elfenmale​​
 • ​CWV​1558​​ Tweespraak​​
 • ​CWV​1561​​ Vluchtig​​
 • ​CWV​1562​​ Zwerflied​​
 • ​CWV​1563​​ Trollenmars​​
 • ​CWV​1564​​ Schrijdingslied​​
 • ​CWV​1565​​ Aangebracht​​
 • ​CWV​1570​​ Hartelied, oud​​
 • ​CWV​1571​​ Hallenzang, 1e​​
 • ​CWV​1572​​ Schemerpaard​​
 • ​CWV​1573​​ Onvergetenheid​​
 • ​CWV​1574​​ Wat eertijds was​​
 • ​CWV​1601​​ Lokzang, 1e​​
 • ​CWV​1602​​ Spinnewiel, het​​
 • ​CWV​1606​​ Verweesde dolfijntje, het​​
 • ​CWV​1608​​ Wals ​​in a
 • ​CWV​1609​​ Geborgenheid​​
 • ​CWV​1642​​ Innig tafereeltje​​
 • ​CWV​1643​​ Verwijdering, 2e​​
 • ​CWV​1644​​ Ijselijke tijding​​
 • ​CWV​1645​​ Hallenzang, 2e​​
 • ​CWV​1646​​ Hallenzang, 3e​​
 • ​CWV​1647​​ Hallenzang, 4e​​
 • ​CWV​1649​​ Toevertrouwd​​
 • ​CWV​1650​​ Glans​​
 • ​CWV​1651​​ Verre groet​​
 • ​CWV​1652​​ Nacht in de stad​​
 • ​CWV​1653​​ Roeierslied​​
 • ​CWV​1654​​ Watermolen​​
 • ​CWV​1658​​ Bekommernis, 3e​​
 • ​CWV​1659​​ Naspel, 6e​​
 • ​CWV​1662​​ Uitschijnsel, 2e​​
 • ​CWV​1663​​ Trollenmars​​
 • ​CWV​1664​​ Koningspauw, de​​
 • ​CWV​1665​​ Bedrukte wals​​
 • ​CWV​1666​​ Ontroering, 3e​​
 • ​CWV​1667​​ Herinnering, 8e​​
 • ​CWV​1668​​ Boswandeling​​
 • ​CWV​1669​​ Verlaten Kasteel, het​​
 • ​CWV​1670​​ Druppellied, 4e​​
 • ​CWV​1671​​ Indringende vertelling​​
 • ​CWV​1673​​ Weidsheid, 1e​​
 • ​CWV​1674​​ Uitschijnsel, 1e​​
 • ​CWV​1675​​ Door het uitspansel​​
 • ​CWV​1676​​ Benadering, 2e​​
 • ​CWV​1677​​ Oud vertelsel, 3e​​
 • ​CWV​1678​​ Bloeitijd​​
 • ​CWV​1679​​ Bijzondere wals​​
 • ​CWV​1680​​ Lokzang, 2e​​
 • ​CWV​1681​​ Benadering, 1e​​
 • ​CWV​1682​​ Achteloze wals​​
 • ​CWV​1683​​ Aandrang​​
 • ​CWV​1684​​ Schielijke overweging​​
 • ​CWV​1688​​ Golflied, 2e​​
 • ​CWV​1689​​ Uitheemse vlotheid​​
 • ​CWV​1690​​ Fluisterende zuilen​​
 • ​CWV​1694​​ Tintelwals​​
 • ​CWV​1701​​ Verheerlijking, 1e​​
 • ​CWV​1702​​ Verheerlijking, 2e​​
 • ​CWV​1703​​ Wolkenfee​​
 • ​CWV​1704​​ Bekommernis, 4e​​
 • ​CWV​1705​​ Stokkelse klok, de​​ in si mol klein
 • ​CWV​1716​​ Bankzalving​​
 • ​CWV​1720​​ Gemoedelijkheid, 3e​​
 • ​CWV​1721​​ Voorzegging, 2e​​
 • ​CWV​1722​ ​Stokkelse klok, de​​ in la klein


Werken van Carl Verbraeken voor trombone en piano[]

2004[]

 • CWV 717 Eerste beschrijving
 • CWV 819 Een knusse zondag​​

2005[]

 • CWV 865 Tweede beschrijving

2007[]

 • CWV 991 Samenhorigheid​​

2008[]

 • CWV1115 Hulde ​​
 • CWV1151 Vastberadenheid​​
 • CWV1164 Naar nieuwe verten​​

2009[]

 • CWV1229 Edele voortschrijding​​
 • CWV1249 Schoonzicht


== 2012 ==​​

 • CWV1475 Voorstelling​​

== 2013 ==​​

 • CWV1487 Herfstritje
 • CWV1500 Inleiding en toongang​​
 • CWV1528 Wat de kabouter zei , hoge versie in mib​​
 • CWV1531 Wat de kabouter zei , lage versie in re
 • CWV1577 Verwelkoming
 • CWV1591 Oeverzang​​
 • CWV1594 Nieuwe hoop

== 2014 ==​

 • CWV1692 Volharding
 • CWV1707 Vurigheid

Werken van Carl Verbraeken voor trompet en piano[]

 • ​CWV​1412​​ Wiegelied uit de verte ​trompet in B en piano
 • ​CWV​1414 ​​Vrolijke voortgang ​​trompet in B en piano
 • ​CWV​1479​​ Voorstelling ​​trompet in B en piano
 • ​CWV​1485 ​​Herfstritje​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1498 ​​Inleiding en toongang​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1578 ​​Verwelkoming​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1693 ​​Vurigheid​ ​trompet in B en piano
 • ​CWV​625 ​​Toelichting​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​689 ​​Aankondiging, 2e​ ​trompet in B en piano
 • ​CWV​702 ​​Beschrijving, 1e​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​943​​ Wandeling​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​992 ​​Samenhorigheid ​​trompet in B en piano
 • ​CWV​1103 ​​Muisjesmars​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1119 ​​Oproep​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1432 ​​Als vroeger ​​trompet in B en piano
 • ​CWV​1590​​ Oeverzang​​ trompet in B en piano
 • ​CWV​1593 ​​Nieuwe hoop ​​trompet in B en piano
 • ​CWV​630 ​​Toelichting​​ trompet in C en piano
 • ​CWV​1070 ​​Gelukwens ​​trompet in C en piano
 • ​CWV​1302 ​​Viering​​ trompet in C en piano
 • ​CWV​686 ​​Beschrijving, 1e ​​trompet in F en piano

Werken van Carl Verbraeken voor tuba en piano[]

 • CWV 1576 Verwelkoming
 • CWV 1476 Voorstelling

Werken van Carl Verbraeken voor twee trompetten[]

 • CWV 278​ Uitbreiding​​ =
 • CWV 279 ​Stilleven​​​
 • CWV 280​ Capriccio​​​
 • CWV 281​ Intermezzo​​
 • CWV 282​ Verschuivinkje​​
 • CWV 283 ​Wildstuk

Werken van Carl Verbraeken voor viool en piano[]

 • ​CWV​33 ​​Treurzang, 09e ​​in h
 • ​CWV​42 ​​Elegie, 2e​​
 • ​CWV​47 ​​Ruyterlied, 12e ​​in A
 • ​CWV​115 ​​Wals​ ​in cis
 • ​CWV​120 ​​Ruyterlied, 11e​​
 • ​CWV​124​​ Droefenis​​
 • ​CWV​126​​ Wiegelied, 1e​​
 • ​CWV​131 ​​Ruyterlied, 10e​​ in D
 • ​CWV​137​​ Huppelstuk, 1e​​
 • ​CWV​152 ​​Ruyterlied, 09e​​
 • ​CWV​166​​ Ruyterlied, 08e​​
 • ​CWV​180 ​​Ruyterlied, 05e​​
 • ​CWV​219​​ Ruyterlied, 02e​​
 • ​CWV​225​​ Ruyterlied, 01e ​​in Es
 • ​CWV​230​​ Ruyterlied, 01e​​
 • ​CWV​236​​ Poema​​
 • ​CWV​287​​ I.​​
 • ​CWV​288​​ II.​​
 • ​CWV​289​​ III.​​
 • ​CWV​290​​ Mystieke schets​​
 • ​CWV​307​​ I. Breed​​
 • ​CWV​308​​ II. Levendig​​
 • ​CWV​309​​ III. Lied​​
 • ​CWV​310​​ IV. Snel​​
 • ​CWV​341​​ L ichtgevende draaitol, de
 • ​CWV​342​​ Springdans​​
 • ​CWV​343​​ Aria​​
 • ​CWV​344​​ Trein aan het water, de​​
 • ​CWV​345​​ Tweezang​​
 • ​CWV​346​​ Haastige mensen​​
 • ​CWV​347​​ Gondeltrein​​
 • ​CWV​348​​ Stapliedje​​
 • ​CWV​349​​ Toren, de​​
 • ​CWV​350​​ Afscheid​​
 • ​CWV​399​​ Ruyterlied, 13e​​
 • ​CWV​483​​ Ogenblik, 1e ​​
 • ​CWV​540​​ Ruyterlied, 14e ​​in c
 • ​CWV​552 ​​Waterelf, de​​
 • ​CWV​568​​ Elegie, 1e​​ in a
 • ​CWV​570​​ Elegie, 1e​​ in d
 • ​CWV​583​​ Vergeefse tranen​​
 • ​CWV​586​​ Ruyterlied, 06e​​
 • ​CWV​591​​ Ruyterlied, 14e​​ in d
 • ​CWV​620 ​​Ruyterlied, 15e​​
 • ​CWV​695​​ Ruyterlied, 16e​​
 • ​CWV​816​​ Ruyterlied, 17e​​
 • ​CWV​861​​ Ruyterlied, 18e​​
 • ​CWV​920​​ Oud-Belgische dans​ ​
 • ​CWV​928​​ Ruyterlied, 19e​​
 • ​CWV​997​​ Ruyterlied, 20e​​
 • ​CWV​998​​ De gedreven ijshaai​​
 • ​CWV​1081 ​​Wiegelied, 4e - Duifjes wiegelied​​
 • ​CWV​1131​​ Huppelstuk, 3e​​
 • ​CWV​1132​​ Vrunte-wals​​
 • ​CWV​1142​​ Ruyterlied, 21e​​
 • ​CWV​1161​​ Kleine droefenis ​​in c
 • ​CWV​1162​​ Kleine droefenis​​ in d
 • ​CWV​1211 ​​Zorgelijkheid, 4e​​
 • ​CWV​1230​​ Eerbetoon ​​
 • ​CWV​1237​​ Oud verhaal​​
 • ​CWV​1240​​ Ruyterlied, 22e​​
 • ​CWV​1322​​ Trollendans​​
 • ​CWV​1326​​ Ruyterlied, 23e​​
 • ​CWV​1334​​ Lijdzame schaapje, het​​
 • ​CWV​1336​​ Weemoedige wals​​
 • ​CWV​1343​​ Eerbetoon, 2e​​
 • ​CWV​1360​​ Vatting​​
 • ​CWV​1408​​ Toewijding​​
 • ​CWV​1431​​ Weerbaarheid​​
 • ​CWV​1433​​ Ruyterlied, 24e​​
 • ​CWV​1481​​ Bardenlied​​
 • ​CWV​1490​​ Overtuigingskracht​​
 • ​CWV​1505​ ​Ruyterlied, 25e​​
 • ​CWV​1515​​ Wat de kabouter zei​ ​
 • ​CWV​1584 ​​Uit verre dorpen​​
 • ​CWV​1596​​ Ruyterlied, 26e​​
 • ​CWV​1604​​ Schaduwdans​​
 • ​CWV​1660​​ Vergeten wiegelied, het​​
 • ​CWV​1661​​ Vatting (brede zetting)​​
 • ​CWV​1691​​ Verwachting​​
 • ​CWV​1723​​ Uitgeleide​​
 • ​CWV​1724​​ Ondergang


Leerlingen[]

Onder de leerlingen van Carl Verbraeken zijn te vermelden:

 • Luc Brewaeys, praktische harmonie
 • Chang Yen, piano
 • Geert Dehoux, praktische harmonie
 • Hendrik Derolez, transpositie aan het klavier
 • Luc Devriese, praktische harmonie
 • Dagmar Feyen, praktische harmonie
 • Sigrid Fouquaet, piano
 • Veronique Honnay, praktische harmonie
 • Huang Song-Ho, praktische harmonie
 • Walter Hus, praktische harmonie
 • Bart Janssens, praktische harmonie
 • Dirk Joly, praktische harmonie
 • Dennis Layendecker, praktische harmonie
 • Judith Meeus, praktische harmonie
 • Peter Savenberg, praktische harmonie
 • Mariëtta de Savornin Lohman, piano (1927 - 2009)
 • Christine Segers, praktische harmonie
 • Bart Snauwaert, praktische harmonie
 • Peter Swinnen, praktische harmonie
 • Bart Vanhecke, praktische harmonie
 • Rony Van Hileghem, praktische harmonie
 • Marc Verbist, praktische harmonie
 • Benny Wiame, praktische harmonie
 • Jurgen Wayenberg, praktische harmonie

Opleiding[]

Onder de leraars waar Carl Verbraeken muziekles bij volgde zijn te vermelden:

 • Edward Goyvaerts, piano (privélessen)
 • Simone Mortelmans-Coolen, piano (Borgerhout)
 • Jos Van Immerseel, piano (Borgerhout)
 • Jean Brouwers, piano (Leuven)
 • Jean Spanoghe, piano (Brussel)
 • Walter Vleminckx, piano (Brussel)
 • Robert Steyaert, piano (Brussel)
 • Jan Van Der Linden, compositieinitiatie (Sint-Stanislascollege Berchem)
 • Raymond Schroyens, compositieinitiatie (Sint-Stanislascollege Berchem)
 • Leo Van Hoof, compositieinitiatie (Sint-Stanislascollege Berchem)
 • Jaak Cassiers, notenleer (Borgerhout)
 • Jos Delafaille, notenleer (Borgerhout)
 • Frans Dubois, notenleer (Antwerpen)
 • Frits Celis, notenleer (Antwerpen)
 • Alfons Bervoets, harmonie (Borgerhout)
 • André Laporte, muziekanalyse, harmonie en contrapunt (Brussel)
 • Julien Mestdagh, muziekanalyse, contrapunt en fuga (Brussel)
 • Peter Cabus, muziekanalyse, fuga en compositie (Brussel)
 • Kristiaan Van Ingelgem, praktische harmonie (Brussel)
 • Herman Roelstraete, praktische harmonie (Brussel)
 • Jerôme De Meirleir, kamermuziek (Borgerhout)
 • Florent Van De Vondel, kamermuziek (Brussel)
 • Clement Quatacker, kamermuziek (Brussel)
 • Arie Van Lysebeth, kamermuziek (Brussel)
 • Irene Cornelis, muziekgeschiedenis (Borgerhout)
 • Corneel Mertens, muziekgeschiedenis (Brussel)
 • Raf Rouwet, transpositie aan het klavier (Brussel)
 • Frans Truyts, pianobegeleiding (Brussel)
 • Frans De Swert, zang (Borgerhout)
 • Louis De Meester, electronische muziekinitiatie (IPEM, Gent)
 • Joris De Laet, electronische muziek (Antwerpen)
 • Eric Feremans, electronische muziek (Brussel)
 • Ernest Maes, orkestdirectie (Antwerpen)
 • Otto Lasker, compositie - masterclass (Darmstadt (D))
 • Brian Ferneyhough, compositie - masterclass (Darmstadt (D))
 • Iannis Xenakis, compositie - masterclass (Parijs (F))
 • Henri Dutilleux, compositie - masterclass (Fontainebleau (F))
 • Narcisse Bonet (1932 - 2019), muziekanalyse - masterclass (Fontainebleau (F))

Muziektheorie[]

Verbraeken verichtte ook muziektheoretisch onderzoek naar de volgende onderwerpen:


Zie ook[]

Bibliografie[]

 • Flavie Roquet: Lexicon: Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, Roularta Books, 2007, 946 p., ISBN 978 90 8679 090 6

Externe link[]

en:Carl Verbraeken

Advertisement