Wikia


Het VerDi-keurmerk is een muziekprijs die vanaf 2004 door VerDi, de Vlaamse “Vereniging directeurs Muziek, Woordkunst en Dans”, jaarlijks wordt uitgereikt aan componisten die zich in de gelijknamige compositiewedstrijd onderscheiden hebben. Deze compositiewedstrijd stelt zich tot doel om ten behoeve van het Vlaams Deeltijds Kunstonderwijs geschikte werken te laten componeren voor één welbepaald pedagogisch niveau. De prijs bestaat uit een trofee en de verspreiding van het bekroonde werk. Hij wordt sedert 2006 uitgereikt op de startavond van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs in het Stadhuis te Brussel. Alle Vlaamse componisten, ongeacht hun leeftijd, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Carl Verbraeken, voorzitter van de Unie van Belgische Componisten, is sinds 2008 voorzitter van deze wedstrijd.

De wedstrijd geschiedt onder de auspiciën van de Muziekraad Vlaanderen.

Gelauwerden van de compositiewedstrijd en bekroonde partiturenEdit

Graffiti voor dwarsfluit solo, niveau einde van de derde graad DKO


Het muizenkasteelbal voor klarinet solo, niveau einde van de tweede graad DKO


Eén minuutje vioolpartij midi (youtube) voor viool en piano, niveau L4


A dream voor chromatische mondharmonica en piano, niveau L4


De kleur van de wolken voor cello, niveau L4


De helse houthakkers voor contrabas, niveau L4


Adieu voor piano, niveau M3


Memento voor blokfluit en piano, niveau L4


La Tenerezza voor zang en piano, niveau L4


2 Olifanten voor accordeon, niveau L4


Kleinoot nr. 2 voor kopers, niveau M3


Monoloog voor saxofoon, niveau M3


Mijn Droom voor dwarsfluit, niveau L4


Schaakmat voor piano, niveau L4


  • 2006 – twee winnaars:
   Luc Bataillie voor het werk

Het Warm Onthaal voor kopers, niveau L4

eufonium hoorn trombone

trompet-cornet-bugel-bariton in Bb of

althoorn in Eb (instrumentpartij)

trompet-cornet-bugel-euphonium-bariton (met pianobegeleiding)

   Dirk Blockeel voor het werk

Wakker worden in een droom voor trompet, niveau L4 trompetpartij

  • 2005 – twee winnaars:
   Dries Seynhave voor het werk

Hartediefje voor klarinet, niveau L4

   Dirk Verbrugghe voor het werk

Kleinoot nr. 1 voor klarinet, niveau L4


De bekroonde werken uit 2003 en 2004 zijn niet online beschikbaar.


‘Canto anhelante’ voor viool, niveau M3 (geen link beschikbaar)


Deelnemen aan VerDi-keurmerk 2020 Edit

Tussen 4 november 2019 en 6 januari 2020 dienen de kandidaten een werk in te sturen voor DWARSFLUIT SOLO op het niveau van het einde van de derde graad van het Vlaams DKO (Deeltijds kunstonderwijs) (voorheen de middelbare graad 3 optie instrument). De maximale duur bedraagt 1'30 (90 seconden).

De zending wordt geadresseerd aan :Compositiewedstrijd VerDi-keurmerk, P/A Muziekacademie Anderlecht, Dapperheidsplein 5, 1070 Brussel Edit

Wedstrijdreglement van de Compositiewedstrijd VerDi-Keurmerk 2020 Edit

1.De werken worden in de vorm van een duidelijk leesbare partituur in tweevoud onder gesloten omslag naamloos ingestuurd, voorzien van een kenspreuk.

2.In een bijgevoegde omslag, voorzien van dezelfde kenspreuk, worden de identiteit, geboortedatum en adres van de componist medegedeeld alsook de schriftelijke akkoordverklaring .

3.De ingestuurde partituren worden, na de toekenning van het keurmerk , niet terug bezorgd aan de componisten.

4.Er wordt geen correspondentie gevoerd over de wedstrijd.

5.VerDi kan het keurmerk aan meer dan een werk toekennen.

6.Aan de laureaat of laureaten wordt de VerDi-keurmerk-trofee plechtig uitgereikt onder de vorm van een uniek kunstwerk.

7.Niet-afgehaalde prijzen worden achteraf niet uitgereikt.

8.VerDi-Keurmerk verbindt zich er toe het bekroonde werk voor te stellen aan het werkveld via uitvoering op de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs en het werk te promoten als plichtwerk voor de bedoelde graad.

9. De bekendmaking van de uitslag en de overhandiging van de trofee gaat door op de startavond van de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs, omstreeks begin februari 2020. De exacte datum wordt tijdig medegedeeld

10.Het ingezonden werk mag niet uitgegeven zijn, het mag echter wel reeds uitgevoerd zijn.

11.Er is geen beperking inzake leeftijd van de componist of nationaliteit.

12.De communicatie met de wedstrijdorganisatie gebeurt in het Nederlands.

13.De inzending dient vergezeld te zijn van een akkoordverklaring om het werk in geval van bekroning te laten aanbieden op de website van het VerDi-componistenforum.

14. Het staat de kandidaten vrij bij de partituur een digitale drager te voegen met een pdf-bestand, audiobestand of structureel bestand (Finale, Sibelius, Midi...), evenwel zonder enige verwijzing naar de identiteit van de componist.

Voorzitters van de compositiewedstrijd Edit

Externe links Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.