Componisten wiki
Advertisement

Het VerDi-keurmerk is een muziekprijs die vanaf 2004 door VerDi, de Vlaamse “Vereniging directeurs Muziek, Woordkunst en Dans”, jaarlijks wordt uitgereikt aan componisten die zich in de gelijknamige compositiewedstrijd onderscheiden hebben. Deze compositiewedstrijd stelt zich tot doel om ten behoeve van het Vlaams Deeltijds Kunstonderwijs geschikte werken te laten componeren voor één welbepaald pedagogisch niveau. De prijs bestaat uit een trofee en de verspreiding van het bekroonde werk. Hij werd van 2006 tot 2021 uitgereikt op de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs in het Stadhuis te Brussel. Alle componisten, ongeacht hun leeftijd, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. De communicatie tussen de kandidaten en het wedstrijdcomité gebeurt in het Nederlands.

Carl Verbraeken, voorzitter van de Unie van Belgische Componisten, is sinds 2008 voorzitter van deze wedstrijd.

De wedstrijd geschiedt onder de auspiciën van de Muziekraad Vlaanderen.

Deelnemen aan VerDi-keurmerk 2022[]

Tussen 27 november 2021 en einde januari 2022 dienen de kandidaten een werk in te sturen voor HARP op het niveau van het einde van de tweede graad van het Vlaams DKO (Deeltijds kunstonderwijs). De maximale duur bedraagt één minuut (60 seconden).

De zending wordt geadresseerd aan:[]

Compositiewedstrijd VerDi-keurmerk, P/A Muziekacademie van Sint-Lambrechts-Woluwe, Berkenhof, 1200 Brussel.[]

Wedstrijdreglement van de Compositiewedstrijd VerDi-Keurmerk 2022;[]

1.De werken worden in de vorm van een duidelijk leesbare partituur in tweevoud onder gesloten omslag naamloos ingestuurd, voorzien van een kenspreuk.

2.In een bijgevoegde omslag, voorzien van dezelfde kenspreuk, worden de identiteit, geboortedatum en adres van de componist medegedeeld alsook de schriftelijke akkoordverklaring .

3.De ingestuurde partituren worden, na de toekenning van het keurmerk , niet terug bezorgd aan de componisten.

4.Er wordt geen correspondentie gevoerd over de wedstrijd.

5.VerDi kan het keurmerk aan meer dan een werk toekennen.

6.Aan de laureaat of laureaten wordt de VerDi-keurmerk-trofee plechtig uitgereikt.

7.Niet-afgehaalde prijzen worden achteraf niet uitgereikt.

8.VerDi-Keurmerk verbindt zich er toe het bekroonde werk voor te stellen aan het werkveld via uitvoering op de dag van de uitreiking en het werk te promoten als plichtwerk voor de bedoelde graad.

9. De uitslag van de beraadslaging wordt in het voorjaar 2022 gepubliceerd op de sociale media.

Het VerDi-keurmerk 2021 werd uitgereikt in de gemeentelijke feestzaal van Sint-Lambrechts-Woluwe op 19 november 1921

10.Het ingezonden werk mag niet uitgegeven zijn, het mag echter wel reeds uitgevoerd zijn.

11.Er is geen beperking inzake leeftijd van de componist of nationaliteit.

12.De communicatie met de wedstrijdorganisatie gebeurt in het Nederlands.

13.De inzending dient vergezeld te zijn van een akkoordverklaring om het werk in geval van bekroning te laten aanbieden op de website van het VerDi-componistenforum.

14. Het staat de kandidaten vrij bij de partituur een digitale drager te voegen met een pdf-bestand, audiobestand of structureel bestand (Finale, Sibelius, Midi...), evenwel zonder enige verwijzing naar de identiteit van de componist.

Gelauwerden van de compositiewedstrijd en bekroonde partituren[]

Wintertijd voor saxofoon solo, niveau einde van de tweede graad DKO

  • 2020Steven De Baecke voor het werk

Graffiti voor dwarsfluit solo, niveau einde van de derde graad DKO

  • 2019Johan Famaey voor het werk

Het muizenkasteelbal voor klarinet solo, niveau einde van de tweede graad DKO

Een minuutje voor viool en piano, niveau L4

Een droom voor chromatische mondharmonica en piano, niveau L4

De kleur van de wolkenvoor cello, niveau L4

De helse houthakkers voor contrabas, niveau L4

Adieu voor piano, niveau M3

Memento voor blokfluit en piano, niveau L4

La Tenerezza voor zang en piano, niveau L4

2 Olifanten voor accordeon, niveau L4

Kleinoot nr. 2 voor kopers, niveau M3

Monoloog voor saxofoon, niveau M3

Mijn Droom voor dwarsfluit, niveau L4

Schaakmat voor piano, niveau L4

  • 2006 – twee winnaars:
   Luc Bataillie voor het werk

Het Warm Onthaal voor kopers, niveau L4

eufonium hoorn trombone

trompet-cornet-bugel-bariton in Bb of

althoorn in Eb (instrumentpartij)

trompet-cornet-bugel-euphonium-bariton (met pianobegeleiding)

   Dirk Blockeel voor het werk

Wakker worden in een droom voor trompet, niveau L4 trompetpartij

  • 2005 – twee winnaars:
   Dries Seynhave voor het werk

Hartediefje voor klarinet, niveau L4

   Dirk Verbrugghe voor het werk

Kleinoot nr. 1 voor klarinet, niveau L4


De bekroonde werken uit 2003 en 2004 zijn niet online beschikbaar.

‘Canto anhelante’ voor viool, niveau M3 (geen link beschikbaar)

Voorzitters van de compositiewedstrijd[]

Externe links[]

Advertisement